Konfiguration af netværksmiljøet

For at slutte maskinen til et netværk skal du slutte maskinen til en router med et LAN-kabel eller Wi-Fi og angive unikke IP-adresser i netværket. Der findes to metoder til angivelse af en IP-adresse: automatisk indstilling og manuel indstilling. Vælg én af metoderne, der passer til dit kommunikationsmiljø og dine enheder. Maskinen anvender ikke kun grundlæggende netværksfunktioner, men også avancerede teknologier for at være fleksibel med hensyn til forskellige miljøer. Udfør den nødvendige opsætning, som dit miljø kræver.
Sikker brug
Hvis du slutter maskinen til et netværk uden passende sikkerhedsforholdsregler, er der risiko for, at maskinen kan blive udsat for uautoriseret adgang fra tredjeparter. Indstil netværkssikkerheden for at sikre vigtige data og informationer. Konfiguration af indstillingerne for netværkssikkerhed
Du kan slutte maskinen til en computer med et USB-kabel (Dele og deres funktioner). Men hvis du kun slutter maskinen til en computer med et USB-kabel uden at slutte den til et netværk, er handlinger, som f.eks. anvendelse som scanner eller afsendelse/overførsel fra maskinen til en computer, ikke mulige.
Du kan oprette en trådløs direkte forbindelse mellem maskinen og mobilenheder. Direkte tilslutning

Bekræft inden udførelse

Følg proceduren herunder for at oprette en forbindelse til et netværk.
Tjek først.
Er computeren og routeren tilsluttet korrekt med et LAN-kabel? For detaljer kan du se brugervejledningerne for hver enhed eller kontakte producenterne.
Er opsætningen af computernetværket udført? Hvis opsætningen ikke er udført, kan du ikke bruge enhederne på et netværk, heller ikke efter udførelse af følgende trin.
Afhængigt af dit miljø skal du måske ændre indstillingerne for netværkskommunikationssystemet (halv dupleks/fuld dupleks) og Ethernet-typen (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Udførelse af Ethernet-indstillinger). Kontakt netværksadministratoren for yderligere detaljer.
For at tjekke MAC-adressen kan du se <Netværk>.
For at oprette forbindelse til et netværk der benytter IEEE802.1X, kan du se Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelsesindstillingerne.
Aktivér netværksindstillingerne på maskinen.
Vælg kablet LAN eller trådløst LAN til forbindelse.
Slut maskinen til en router.
Er LAN-kablets stik sat forsvarligt i det rigtige sted? Sæt stikket i, indtil det klikker.
For en trådløs LAN-forbindelse skal du tjekke forbindelsen mellem maskinen og routeren.
Indstil en IP-adresse efter behov.
Normalt allokeres en IP-adresse automatisk af DHCP, så denne indstilling er ikke nødvendig. Hvis du vil anvende en bestemt IP-adresse eller ændre protokollen for den automatiske indstilling for en IP-adresse fra DHCP (første indstilling) til en anden, er denne indstilling nødvendig.
Tjek, at den korrekte forbindelse er oprettet.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) fra en computer (Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)). Hvis skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises, er forbindelsen oprettet.
Når <Energiforbrug i dvalestatus> er indstillet til <Lav>
Afhængigt af den hjælpesoftwaren, kan kommunikationen mislykkes, hvis maskinen er i slumretilstand. Annullér maskinens dvalestatus ved at trykke på Energibesparelse-tasten, eller indstil <Energiforbrug i dvalestatus> til <Kompensér for netværkskomm.>. <Energiforbrug i dvalestatus>
6RFF-006