Registrering af LDAP-serveren

I miljøer, hvor der anvendes en LDAP-server, kan der søges efter faxnumre og e-mailadresser, angivet som modtagere fra maskinen og registreret i maskinens adressebog.
Du kan registrere op til fem LDAP-servere.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Angiv modtager>  <Registrér LDAP-server>.
3
Registrér LDAP-serveren.
1
Tryk på <Registrér>.
2
Indtast de nødvendige oplysninger.
<Servernavn>
Indtast et navn for LDAP-serveren.
<Serveradresse>
Indtast LDAP-serverens IP-adresse eller værtsnavn med alfanumeriske tegn (Eksempel: "ldap.eksempel.com").
<Serveradresse> og DNS
For at forhindre fejl skal du være opmærksom på følgende, når en søgning efter modtager udføres fra maskinen til LDAP-serveren.
Ved indtastning af IP-adressen skal du tjekke, om den brugbare DNS-server kun understøtter opslag fremad. Når DNS-serveren kun understøtter opslag fremad, skal du trykke på <Anvend ikke> eller <Brug> i <Godkendelsesinformation> i trin 4. Når du vælger <Brug (sikker godk.)>, skal du sikre dig, at DNS-serveren understøtter omvendt opslag.
<Placering for søgestart>
Angiv, hvor i bibliotekstræet på LDAP-serveren søgningen skal starte.
For LDAPv3 kan du springe over denne indstilling, fordi maskinen automatisk henter serverens indstilling. For LDAPv2 skal du altid angive stedet.
Indtastning af formatet for <Placering for søgestart>
Når du bruger Windows-Server, skal du indtaste domænenavnet for Active Directory i strengenheder, der er adskilt af et punktum ".". Tilføj "DC=" for hver enhed, og adskil dem med kommaer ",".
Eksempel: Hvis domænenavnet er "john.eksempel.com", skal du angive "DC=john,DC=eksempel,DC=com".
Når du bruger Lotus Notes Domino, skal du indtaste bibliotekstræets nodeidentifikationsnavn (dn) som "cn=bruger1,ou=team1,ou=salgsafdeling,o=canon".
<Brug TLS>
For at kryptere kommunikationen til/fra LDAP-serveren med TLS skal du trykke på <Til>.
<Timeout for søgning>
Angiv i sekunder, hvor lang tid søgningen må fortsætte.
<Maks. antal søgeadr.>
Angiv, hvor mange modtagere der kan søges.
<Portnummer>
Indtast det portnummer, der anvendes ved kommunikation til/fra LDAP-serveren.
3
Tryk på <Næste>.
4
Indstil godkendelsesinformationer.
Angiv godkendelsesmetoder i overensstemmelse med indstillingerne på LDAP-serveren.
Du kan kontrollere forbindelsen ved at trykke på <Kontrollér forbindelsen> efter at have angivet indstillingerne.
Ved godkendelse med login-informationer
Indtast brugernavnet og passwordet, der anvendes som godkendelsesinformationer.
Ved godkendelse med krypterede data
Godkendelse kan udføres mere sikkert ved at kryptere dataudvekslingen. Når denne forholdsregel anvendes, indstilles LDAP-versionen og tegnkodeinformationerne til <ver.3(UTF-8)>. Det er nødvendigt, at synkronisere klokkeslættet i maskinen og i LDAP-serveren.
Ved anonym godkendelse uden brug af login-informationer
6RFF-013