Printning af filer på andre enheder

Du kan anvende maskinen til direkte at printe filer, der er gemt i Avanceret område på en anden Canon-multifunktionsprinter eller på en Windows-server.
1
Tryk på <Se gemte filer>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Netværk>.
3
Vælg den enhed, du vil tilgå.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Arbejde med filer og mapper på andre enheder.
4
Vælg en fil, og tryk på <Print>.
Vælger du PDF- eller XPS-filer, skal du fortsætte til trin 6.
Du kan vælge og printe op til 6 filer i samme mappe ad gangen.
5
Vælg papirkilden, og tryk på <OK>.
6
Indtast antal print ved hjælp af taltasterne.
Hvis du vælger flere filer i trin 4, skal du trykke på <Skift antal kopier> og indtaste antallet af print.
7
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
For printindstillinger kan du se Indstilling af skærmbillede og handlinger til printning af gemte filer.
For at printe en PDF-fil med et password skal du trykke på <Tilvalg>  <Password til at åbne dokument>  <Krypteret password> eller <Rettighedspassword>, indtaste passwordet og trykke på <OK>. Hvis du vil printe PDF-filer, hvor print er forbudt eller printe PDF-filer, der kun tillader lavopløseligt print i høj opløsning, skal du indtaste det angivne password.
8
Tryk på <Start print>.
Printningen starter.
For at annullere printning skal du trykke på <Annullér>  <Ja>.
6RFF-087