Ilægning af papir

Den ønskede papirkilde og metoden til papirilægning, der skal følges, kan variere afhængigt af typen og formatet af det papir, du bruger. For flere informationer om tilgængelige papirtyper og -formater kan du se Tilgængeligt papir. For at opnå de allerbedste printningsresultater skal du huske at angive det/den ilagte format og papirtype korrekt. Angivelse af papirformat og -type
Før du bruger noget papir, skal du bekræfte forholdsreglerne vedrørende papiret og den rette måde at opbevare det på. Tilgængeligt papir
Ilægning af papir, mens der stadig er papir, kan forårsage fremføring af flere ark eller papirstop. Hvis der er papir tilbage, anbefales det, at du venter, indtil det er blevet brugt, før du ilægger mere papir.
Ilæg ikke forskellige formater eller typer papir sammen.
6RFF-023