Arbejde med filer og mapper i Avanceret område

Du kan omdøbe og slette filer, der er gemt i Avanceret område, samt tilføje og slette mapper.
1
Tryk på <Se gemte filer>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Avanceret område>.
3
Tryk på <Delt område> eller <Personligt område>.
<Op>
Tryk for at flytte ét niveau op i forhold til det aktuelle niveau.
<Avancerede områdedetaljer>
Gør det muligt at tjekke placeringerne (URL'erne) for det delte område og det personlige område samt den tilgængelige hukommelse i Avanceret område.
<Redigér personligt omr.>
Gør det muligt at oprette, omdøbe og slette det personlige område. Oprettelse af det personlige område i Avanceret område
4
Håndtér filer og mapper.
Placering der aktuelt vises
Viser placeringen (stien), hvor filer og mapper i  er gemt.
<Søg>
Søger efter de filer og mapper, der er gemt i .
Filer og mapper gemt
Viser, om filer eller mapper er valgt, ikoner der indikerer filtypen eller mappen, navne, filstørrelser og datoen/klokkeslættet for lagring.
Tryk på <Navn> eller <Dato/Tid> for at sortere listen over filer og mapper efter navn eller dato/klokkeslæt i stigende () eller faldende () rækkefølge.
Hvis du logger på med personlig godkendelsesadministration, bliver den seneste anvendte sorteringstilstand bevaret. Liste over elementer, der kan tilpasses
Når filer er valgt, vises nummererede ikoner i den rækkefølge, du vælger filerne. Hvis du printer flere filer på samme tid, printes de i denne rækkefølge.
I det delte område klargøres en mappe med navnet "mappe".
Samlet antal filer/mapper og antal valgte filer
Viser det samlede antal filer og mapper, der er gemt i  og antallet af filer, der er valgt.
<Print>
Printer filer. Printning af filerne i Avanceret område
<Betjening af mapper>
Tryk for at oprette eller slette mapper.
<Redigér fil>
Tryk for at omdøbe eller slette filer.
<Vis billede>
Viser eksempelbilledet af en fil. Du kan også printe, når du har kontrolleret eksempelbilledet.
<Detaljer>
Viser størrelsen på og datoen/klokkeslættet for opdatering af en fil.
<Slet det valgte>
Fravælger alle filer, der er valgt i .
Knap til skift af visning
Tryk på <Op> for at gå til det øverste niveau for den aktuelle. For at opdatere indholdet på det viste skærmbillede skal du trykke på <Opdatér>.
Sådan ændres et filnavn
Sådan vises eksempelbilledet af en fil
Sådan tjekkes detaljerede informationer for en fil
Sådan slettes en fil
Sådan scannes og gemmes dokumenter
Sådan oprettes en mappe
Sådan ændres et mappenavn
Sådan tjekkes detaljerede informationer for en mappe
Sådan slettes en mappe
6RFF-081