Papirstop i fremføreren

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne originalen.
1
Fjern originalen i originalbakken.
2
Kontrollér, om en original sidder fast inden i fremførerens dæksel.
Åbn fremførerdækslet.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
Hvis du ikke fjerner den fastklemte original, skal du fortsætte til det næste trin uden at fjerne den med magt.
3
Kontrollér, om en original sidder fast inden i originaludbakken.
Løft den oprindelige forsyningsbakke.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
Sæt den oprindelige forsyningsbakke tilbage på plads.
4
Når du har fjernet alle fastklemte originaler, skal du lukke fremførerens dæksel.
5
Løft fremføreren op, og se, om der sidder en fastklemt original.
Løft fremføreren op, og kontrollér den position, der er angivet med .
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
6
Sæt fremføreren tilbage i dens oprindelige position.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
Når du lukker fremføreren, skal du være forsigtig med, at dine øjne ikke udsættes for lys, der afgives gennem glaspladen.
6RFF-0L0