Järjestelmän lisävarusteet

Voit edelleen laajentaa laitteen suorituskykyä asentamalla järjestelmään liittyviä lisävarusteita.

Viivakooditulostusyksikkö

Tämä lisävaruste mahdollistaa viivakoodien tulostamisen. Lisätietoja on verkon käyttöopassivuston ohjeessa Bar Code Printing (Viivakooditulostus).

PCL-kansainvälinen fonttisarja

Tämä lisävaruste mahdollistaa seuraavien fonttien lisäämisen PCL-tulostimeen. Sen ansiosta voit tulostaa käyttämällä useita kieliä SAP Unicode -ympäristössä.
Andale® ja WorldType® Collection J (japanilainen versio)
Andale® ja WorldType® Collection K (korealainen versio)
Andale® ja WorldType® Collection S (yksinkertaistetun kiinan versio)
Andale® ja WorldType® Collection T (perinteisen kiinan versio)
Ottaen huomioon alueelliset erot merkkien suunnittelussa, neljä fonttiversiota on käytettävissä.

Super G3 -faksikortti

Super G3 -faksikortti mahdollistaa faksien lähettämisen ja vastaanottamisen. Voit myös lähettää sovelluksissa luotuja asiakirjoja suoraan tietokoneestasi verkon välityksellä. Faksaaminen
Mukana on faksiajuri joka mahdollistaa faksauksen tietokoneen kautta.

Etäfaksitoiminto

Tämä lisävaruste tarvitaan Etäfaksitoiminnon käyttämiseen. Vaikka laitteessa ei ole faksikorttia, voit lähettää faksiasiakirjoja toisen samassa verkossa olevan imageRUNNER ADVANCE -laitteen kautta, johon on asennettu faksikortti. Etäfaksien käyttö

IP FAX -laajennussarja

Mahdollistaa IP-faksin käyttämisen. Se on toiminto jolla lähetetään ja vastaanotetaan fakseja TCP/IP-verkossa, kuten toimiston LAN. Voit vähentää lähetyskustannuksia, sillä lähetät ja vastaanotat fakseja samassa verkossa. IP Faksin lähetysnopeus on suurempi kuin tavanomaisten faksilähetysten nopeus. Lisätietoja on verkon käyttöopassivuston ohjeessa IP FAX -laajennussarja.

Jäljitys & Pehmennys PDF -toiminto

Tämä toiminto on hyödyllinen käytettäessä laitteen Lähetystoimintoa. Sillä voit muuntaa skannatun kuvan tekstin ja viivapiirrokset skaalattavaksi ääriviivadataksi. Ääriviivadata (Jäljitys) voidaan irrottaa käytettäväksi Adobe Illustratorissa. Pehmennysprosessia voidaan soveltaa myös ääriviivadatan tekstiin, jolloin se saadaan näyttämään vähemmän sahalaitaiselta tietokoneen näytöllä tai tulosteessa.

Digitaalinen käyttäjäallekirjoitus -toiminto

Tämän toiminnon avulla voit käyttää laitteen Lähetystoimintoa turvallisesti. Tämä on PDF tai XPS -tiedosto joka on varustettu varmenteen myöntäjältä saadulla yksilöllisellä digitaalisella allekirjoituksella. Tällä tavalla PDF- tai XPS-tiedoston vastaanottaja voi varmistua sen lähettäjästä. Digitaalisen allekirjoituksen lisääminen lähetettyihin tiedostoihin

Bluetooth LE -liitinyksikkö

Tämä asetus mahdollistaa laitteen ja mobiililaitteiden välisen Bluetooth-yhteyden. Yhdistäminen suoraan

NFC-yksikkö

Tämän asetuksen avulla voit helposti yhdistää laitteen mobiililaitteiden kanssa. Voit myös tulostaa helposti koskettamalla laitetta mobiililaitteella. Yhdistäminen suoraan

Copy Card Reader

Tämän toiminnon avulla voit käyttää osastotunnusten hallinnassa todennusta kopiokortilla. Lisätietoja on kohdassa Copy Card Reader.

Tiedostomuodot ja tarvittavat lisävarusteet

Lisävarusteita saatetaan tarvita sen mukaan, mitä tiedostomuotoja ja toimintoja haluat käyttää. Katso seuraavat taulukko.
-:
Vakiotoiminto
:
Tarvittavat lisävarusteet
Tiedostomuoto (tarkat asetukset)
Skannaa ja lähetä / Skannaa ja tallenna
JPEG
-
TIFF
-
PDF (Jäljitys &Pehmennys)
PDF (Pakattu)
-
PDF (OCR (Tekstihaku))
-
PDF (Salaus)
-
PDF (Laitteen allekirjoitus)
-
PDF (Käytt. allekirj.)
PDF (PDF/A-muotoon)
-
XPS (Pakattu)
-
XPS (OCR (Tekstihaku))
-
XPS (Laitteen allekirjoitus)
-
XPS (Käytt. allekirj.)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
Seuraavia tiedostomuotoja voidaan käyttää Tallennetut tiedostot -toiminnon kanssa: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Jos haluat tulostaa muita muotoja, siirrä tiedostot tietokoneeseen ja tulosta ne tulostinajurin kautta.
6RFH-0RS