Käyttöpaneeli

Tässä osassa kuvataan käyttöpaneelin painikkeiden nimet ja käyttö.

Kosketusnäyttö

Kunkin toiminnon asetusnäytön lisäksi myös virheen tilanne näkyy tässä näytössä. Kosketusnäytön käyttäminen

[Asetukset/Tallennus]-painike

Painamallä tätä voit aloittaa monien laitteen asetusten määrittämisen, kuten <Yleisasetukset> tai <Aseta vastaanottaja>. Asetukset/Tallennus

Numeropainikkeet ([0]–[9])

Numeroiden syöttämiseen. Merkkien syöttäminen

[Tehonsäästö]-painike

Paina tästä ja aseta laite lepotilaan. Tämän painikkeen valo palaa tasaisesti, kun laite on lepotilassa, ja vilkkuu, kun liiketunnistin havaitsee laitetta lähestyvän henkilön. Lepotilaan siirtyminen

[Laskin-/laitetiedot]-painike

Painamalla tästä esiin tulee kokonaissivumäärä, jota käytetään esim. kopioimiseen ja tulostamiseen kosketusnäytöllä. Voit myös tarkistaa laitteen sarjanumeron ja IP-osoitteen ja lisävarusteiden laitetiedot. Voit myös tarkistaa kiintolevyn tietojen salaukseen liittyvän turvasirun versiotiedot. Kopioinnin/tulostuksen/faksauksen/skannauksen sivumäärän tarkistaminen

Kirkkauden säätöpainike

Säädä kosketusnäytön kirkkautta tällä kiekolla. Lisää kirkkautta painamalla painikkeen pluspuolta ja vähennä kirkautta painamalla miinuspuolta.

Äänenvoimakkuusasetukset-painike

Valitse tämä näyttö, kun haluat säätää faksien lähetyksen/vastaanottamisen äänenvoimakkuutta tai asettaa hälytysäänen ilmoittamaan virheestä. Ääniasetukset

[Tyhjennä]-painike

Poista antamasi arvot tai merkit painamalla tätä.

[Seis]-painike

Pysäyttää lähetys- tai tulostustyön. Kopio-/tulostustöiden peruuttaminen

[Aloita]-painike

Aloita alkuperäisten asiakirjojen kopiointi tai skannaus painamalla.

Päävirta-merkkivalo

Syttyy, kun laite käynnistetään. Laitteen käynnistäminen

Virhe-merkkivalo

Vilkkuu tai palaa, kun tapahtuu virhe, esim. paperitukos.
Jos Virhe-merkkivalo vilkkuu, noudata kosketusnäytön ohjeita.
Paperitukosten poistaminen
Juuttuneiden niittien poistaminen (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Jos Virhe-merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

Käsittely/Data-merkkivalo

Vilkkuu, kun toiminto, esimerkiksi lähetys tai tulostus, on käynnissä. Palaa vihreänä, kun alkuperäisiä asiakirjoja on odottamassa käsittelyä.

[Palautus]-painike

Painamalla tätä voit peruuttaa asetukset ja palauttaa aiemmin määritetyt asetukset.

ID (Kirjaudu sisään/ulos) -painike

Valitse tämä painike kirjautuaksesi sisään, kun henkilökohtainen todentaminen on välttämätön. Kun olet lopettanut laitteen käytön, kirjaudu ulos painamalla uudelleen tätä painiketta. Laitteeseen kirjautuminen
Kosketusnäytön kulman säätäminen
6RFH-01Y