Kopioinnin/tulostuksen/faksauksen/skannauksen sivumäärän tarkistaminen

Kosketusnäytössä voit tarkistaa sivujen kokonaismäärät kopioinnissa, faksauksessa, skannauksessa ja tulostuksessa.
1
Paina [Laskin-/laitetiedot]-painiketta.
Käyttöpaneeli
2
Tarkista kopioitujen, skannattujen ja tulostettujen sivujen kokonaismäärät.
Jos haluat tarkistaa skannattujen ja lähetettyjen sivujen kokonaismäärän, valitse <Läh./Faksilaskurin tark.>.
Jos haluat testata viestinnän etäseurantapalvelimen kanssa, paina <Valvontapalvelu>  <Liikennöintitesti>. Kun tämä toiminto suoritetaan, koneen tiedot lähetetään säännöllisesti etäseurantapalvelimeen. Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että viestintä koneen ja palvelun tarjoajan palvelimen välillä otetaan käyttöön.
Voit tulostaa luettelon, jossa näkyy kopiointiin, tulostukseen, skannaukseen ja faksaukseen käytetyt sivumäärät.
Tässä näytössä voit myös tarkistaa kunkin MEAP-sovelluksen laskuritiedot. Valitse vaiheen 2 näytössä <Tarkista MEAP-laskuri>. Jos valitset samassa näytössä <Laitetiedot/Muut> <Laitekokoonpano>, voit tarkistaa laitteeseen asennetut lisävarusteet sekä kiintolevyn tietojen salaukseen liittyvän turvasirun versiotiedot.
Tietoja laskureista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
6RFH-0K7