Esipainetun paperin lisääminen

Kun käytät paperia, jossa on esipainettu logo, kiinnitä huomiota paperin suuntaan riippumatta siitä, käytätkö paperikasettia vai monitoimitasoa. Aseta paperi oikein päin niin, että siihen tulostetaan samalle puolelle, jossa on logo.
Kun kopioit, kiinnitä huomiota myös alkuperäisen asiakirjan suuntaan.
Aseta alkuperäinen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin tai aseta alkuperäinen valotuslasille kopioitava puoli alaspäin seuraavien kuvien mukaisesti.
Syöttölaite (pystysuuntainen asiakirja)
Valotuslasi (pystysuuntainen asiakirja)
Syöttölaite (vaakasuuntainen asiakirja)
Valotuslasi (vaakasuuntainen asiakirja)
Kun haluat kopioida A5-kokoisen alkuperäisen, aseta se seuraavissa kuvissa osoitetulla tavalla ja valitse kopiopaperin kooksi <A5>.
Syöttölaite (pystysuuntainen asiakirja)
Valotuslasi (pystysuuntainen asiakirja)
Syöttölaite (vaakasuuntainen asiakirja)
Valotuslasi (vaakasuuntainen asiakirja)
Varmista myös kopiointiasetuksissa, että <Alkuperäisen sisällön suunta> on määritetty oikein. Kopioinnin perustoiminnot
Tässä osassa kerrotaan miten esipainettu paperi asetetaan oikeansuuntaisesti. Kuvaus yleisistä toimista, jotka on suoritettava lisättäessä paperia paperikasettiin tai monitoimitasolle, on kohdassa Paperin lisäämisen perustoiminnot.
Tässä osassa kuvataan esipainetun paperin lisääminen, kun sitä käytetään yksipuoliseen kopiointiin/tulostamiseen. Kun kopioidaan/tulostetaan kaksipuolisesti käyttäen esipainettua paperia, lisää paperia niin, että paperin suunta on päinvastainen kuin tässä osassa ilmoitettu.
Sen varmistamiseksi, että sivut tulostetaan esipainetun paperin oikealle puolelle sekä yksi- että kaksipuolisessa tulostuksessa, voidaan käyttää seuraavia asetuksia.
Paperityypin määrittäminen jokaisella tulostuskerralla: lisää paperia, joka on tallennettu niin, että "Esipainettu paperi" -asetuksena on <Kyllä> kohdassa <Paperityypin hallinta-asetukset>, määritä kyseisen paperin tyyppi ja suorita tulostus.
Paperilähteen määrittäminen jokaisella tulostuskerralla: lisää paperia paperilähteeseen, jonka <Vaihda paperinsyöttötapa> -asetuksena on <Tulostuspuoli etusijalla>, määritä kyseinen paperilähde ja suorita tulostus.
Esipainetun paperin lisääminen, kun "Esipainettu paperi" -asetuksena on <Kyllä> kohdassa <Paperityypin hallinta-asetukset> tai kun <Vaihda paperinsyöttötapa> -asetuksena on <Tulostuspuoli etusijalla>
Paperikasetti: logopuoli alaspäin
Muu paperilähde kuin paperikasetti: logopuoli ylöspäin

Logopaperin lisääminen paperikasettiin

Lisäystapa vaihtelee sen mukaan, onko logopaperi pysty- vai vaakasuuntaista. Lisää paperi niin, että logollinen puoli (tulostettava puoli) on ylöspäin seuraavien kuvien osoittamalla tavalla.
Kun lisätään A4-, B5- ja A6-kokoista logopaperia
Pystysuuntainen paperi (kopiointi)
Tulostuksen tulos
 Pystysuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (kopiointi)*
Tulostuksen tulos
* Kun kopioidaan vaakasuunnassa oleva alkuperäinen logopaperille skannaamalla syöttölaitteen avulla, käännä paperia 180 astetta ennen lisäämistä.
Kun asetetaan A5-kokoista logopaperia
Pystysuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Pystysuuntainen paperi (kopiointi)*
Tulostuksen tulos
* Kun kopioidaan pystysuunnassa oleva alkuperäinen logopaperille skannaamalla syöttölaitteen avulla, käännä paperia 180 astetta ennen lisäämistä.
Vaakasuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (kopiointi)
Tulostuksen tulos

Logopaperin lisääminen monitoimitasolle

Lisäystapa vaihtelee sen mukaan, onko logopaperi pysty- vai vaakasuuntaista. Lisää paperi niin, että logollinen puoli (tulostettava puoli) on alaspäin seuraavien kuvien osoittamalla tavalla.
Kun lisätään A4-, B5- ja A6-kokoista logopaperia
Pystysuuntainen paperi (kopiointi)
Tulostuksen tulos
Pystysuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (kopiointi)*
Tulostuksen tulos
* Kun kopioidaan vaakasuunnassa oleva alkuperäinen logopaperille skannaamalla syöttölaitteen avulla, käännä paperia 180 astetta ennen lisäämistä.
Kun asetetaan A5-kokoista logopaperia
Pystysuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Pystysuuntainen paperi (kopiointi)*
Tulostuksen tulos
* Kun kopioidaan pystysuunnassa oleva alkuperäinen logopaperille skannaamalla syöttölaitteen avulla, käännä paperia 180 astetta ennen lisäämistä.
Vaakasuuntainen paperi (tulostus)
Tulostuksen tulos
Vaakasuuntainen paperi (kopiointi)
Tulostuksen tulos
6RFH-026