Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen

Jos käytät samoja asetuksia joka kerta kopio-, faksi- tai skannaustoiminnolle tai haluat tallentaa monimutkaiset asetukset, voit tallentaa asetukset suosikkiasetuksina, jotka on vaivattomasti haettavissa.
Muistiin tallennetut asetukset säilyvät vaikka virta katkaistaisiin.

Asetusten tallentaminen

Esimerkki: Kopiotoiminto
1
Valitse <Kopio> ja määritä tallennettavat asetukset.
<Päävalikko>-näyttö
Kopioinnin perustoiminnot
2
Valitse  <Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia>.
3
Valitse painike ja valitse sitten <Tallenna>.
Jos haluat vaihtaa painikkeen nimen, valitse painike, paina <Nimeä uudelleen> ja kirjoita uusi nimi.
Poista tallennetut asetukset valitsemalla painike ja painamalla <Poista>.
Painikkeen nimeä ei poisteta. Muuta painikkeen nimeä painamalla <Nimeä uudelleen>.
Jos suosikkiasetukset-painikkeesen tallennettu osoite poistetaan osoitekirjasta, se poistetaan myös suosikkiasetukset-painikkeeseen tallennetuista asetuksista.
Jos valitset <Laitekirjaut. autentikointitieto> kohdassa <Tiedoston läh./selauksen autentikointitiedot>, tiedoston kohteen salasanaa ei voi tallentaa kohtaan <Suosikkiasetukset>.
4
Valitse <Kyllä>  <Sulje>.
Valitse tietyille toiminnoille <Seuraava>, kirjoita tarvittaessa kommentti ja valitse sitten <OK>. Voit näyttää kommentit valitsemalla <Näytä kommentit> -asetukseksi <Kyllä>.
<Uuden tiedoston vastaanottajan tiedot voivat sisältää salasanan. Haluatko tallentamisen yhteydessä tallentaa myös salasanan? (Paina [Ei] tallentaaksesi vastaanottajan ilman salasanaa.)>
Jos edellä mainittu viesti näytetään, kun tallennetaan <Suosikkiasetukset> kohdassa <Skannaa ja lähetä>, suorita seuraavat toimet.
Jos haluat hakea suosikkiasetukset syöttämättä salasanaa, valitse <Kyllä>, niin salasanatiedot säilytetään.
Jos haluat hakea suosikkiasetukset syöttämällä salasanan, valitse <Ei>, niin salasanatiedot poistetaan. (Jos tuot usein suosikkiasetuksia toisista laitteista, voit vaatia salasanan syöttämisen joka kerta, etteivät käyttäjät voi esiintyä toisina käyttäjinä.)

Tallennettujen asetusten hakeminen

Esimerkki: Kopiotoiminto
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
<Faksi>- ja <Skannaa ja lähetä> -toiminnoilla voit vaihtaa oletusnäytön <Suosikkiasetukset>-näytöksi.
Skannaa ja lähetä: <Oletusnäyttö>
Faksi: <Oletusnäyttö>
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Suosikkiasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse painike  valitse <OK>  <Kyllä>.
Voit myös muuttaa hakemasi asetukset, kun olet valinnut <Kyllä>.
Kopiointi/skannaus- ja lähetystoiminnoille voi myös määrittää, että laite ei näytä vahvistusnäyttöä, kun tallennetut asetukset haetaan.
Kopio: <Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
Skannaa ja lähetä: <Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
5
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Tallennettavien <Suosikkiasetukset>-tietojen enimmäismäärät ovat seuraavat.
Kopio: 9
Faksi: 18
Skannaa ja lähetä: 18
Skannaa ja tallenna (Lokero): 9
Skannaa ja tallenna (Lisätila/verkko/muistiväline): 9
Tallennetut tiedostot (Lokero): 9
JPEG/TIFF-tiedostot tallennetuissa tiedostoissa (Lisätila/verkko/muistiväline): 9
PDF/XPS-tiedostot tallennetuissa tiedostoissa (Lisätila/verkko/muistiväline): 9
6RFH-033