Ylläpito

Tässä osassa kerrotaan laitteen huoltamisesta ja ylläpitämisestä, kuten säännöllisestä puhdistuksesta ja tarvikkeiden vaihdosta. Lisätietoja huollon aikaisista varotoimenpiteistä on UKK-opas-oppaan kohdassa "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ja kohdassa Lisävarusteet.

Peruspuhdistus

Tarvikkeiden vaihtaminen

Muu huolto ja säädöt

Muut

Varotoimet laitetta siirrettäessä
6RFH-0JC