Käyttäjäautentikoinnin suorittaminen jaettaessa laitetitoja

Voit estää asiakaslaitetta vastaanottamasta luvattomia laitetietoja suorittamalla käyttäjäautentikoinnin kun laitetietoja vastaanotetaan. Näillä asetuksilla on käytettävä henkilökohtaista todentamisen hallintaa (Henkilökohtaisen todentamisen hallinnan asetusten määrittäminen) laitetietoja lähettävässä ja vastaanottavassa isäntälaitteessa ja asiakaslaitteessa. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.

Autentikointitietojen koostaminen Isäntälaitteessa

Laitetietoja jakelevassa Isäntälaitteessa voit asettaa käyttäjänimen ja salasanan jota käytetään autentikoinnissa. Voit myös asettaa toimialueen autentikointilaitteen perusteella.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Laitetietojen jakeluasetukset>  <Aseta MEAP-autentikointi>.
3
Määritä tarvittavat tiedot ja valitse <OK>.
<Käyttäjänimi>/<Salasana>
Syötä pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana Pääkäyttäjän oikeuksin. Varmista että tämä pääkäyttäjä rekisteröidään käyttäjäksi asiakaslaitteeseen ja autentikointipalvelimeen jota asiakaslaite käyttää.
<Kirjautumiskohde>
Jos kohdassa määritetty pääkäyttäjä on tallennettu todennuspalvelimeen, kirjoita todennuspalvelimen NetBIOS-toimialueen nimi.

Autentikointitoiminnon käynnistäminen Asiakaslaitteessa

Voit asettaa asiakaslaitteen siten että henkilökohtainen autentikointi suoritetaan kun laitetiedot vastaanotetaan. Varmista ennen tämän toiminnon suorittamista, että pääkäyttäjä, jonka todennustiedot on määritetty isäntälaitteeseen (Autentikointitietojen koostaminen Isäntälaitteessa), on tallennettu asiakaslaitteeseen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Laitetietojen jakeluasetukset>  <Käytä vastaanotossa MEAP-autentikointia>.
3
Valitse <Kyllä> ja valitse sitten <OK>  <OK>.
4
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>.
6RFH-0EE