MAC-osoitteiden määrittäminen Palomuuriasetuksiin

Voit asettaa torjutaanko vai sallitaanko liikennöinti laitteen kanssa jolla on määritetty MAC-osoite.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Palomuurin asetukset>  <MAC-osoitesuodatin>.
3
Valitse <Lähtevien suodatin> tai <Saapuvien suodatin>.
Rajoita tietojen lähettämistä laitteesta tietokoneeseen valitsemalla <Lähtevien suodatin>.
Rajoita tietojen vastaanottamista tietokoneesta valitsemalla <Saapuvien suodatin>.
4
Määritä <Käytä suodatinta> -asetukseksi <Kyllä>, valitse <Oletustoimintaohje> ja sitten <Tallenna>.
Valitse <Oletustoimintaohje> -kohdassa <Hylkää>, jos haluat sallia vain niiden laitteiden yhteydet, joiden MAC-osoite on määritetty seuraavan vaiheen <Poikkeusosoite>-kohdassa. Jos taas haluat estää yhteydet, valitse <Salli>.
Jos <Hylkää> on valittu <Oletustoimintaohje> -kohdassa, rajoitukset eivät koske lähettämistä monilähetys- tai sarjalähetysosoitteisiin.
5
Lisää poikkeusosoitteet ja valitse <OK>.
Määritä MAC-osoitteet, jotka määritetään edellisessä vaiheessa valitun <Oletustoimintaohje> -valinnan poikkeuksiksi.
Voit tallentaa 100 poikkeusosoitetta kohdissa <Lähtevien suodatin> ja <Saapuvien suodatin>.
Poikkeusosoitteen muokkaaminen
Valitse muokattava poikkeusosoite vaiheen 4 näytössä ja avaa muokkausikkuna valitsemalla <Muokkaa>.
6
Valitse <OK>.
7
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus) <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>.
6RFH-0A9