Faksin lähetystoimintojen rajoittaminen

Voit asettaa faksilähetyksille useita rajoituksia, jotka voivat ehkäistä lähetysvirheitä ja tietovuotoja ulkopuolisille. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.

Faksinumeroiden varmistaminen ennen lähetystä

Voit vaatia käyttäjiä syöttämään faksinumeron kaksi kertaa varmistuksen vuoksi ennen faksin lähettämistä ehkäistääkseen virhevalinnan. Tämän asetuksen voi muodostaa myös Laitevastaavan valtuuksilla.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>  <Vahvista syötetty faksinumero>  <Kyllä>  <OK>

Faksilähetysten rajoittaminen tietokoneesta

Voit estää käyttäjiä lähettämästä fakseja tietokoneesta (Faksien lähettäminen tietokoneestasi (PC-faksi)). Tämän asetuksen voi muodostaa myös Laitevastaavan valtuuksilla.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>  <Salli lähetys faksiajurilla>  <Ei>  <OK>

Vahvistuikkunan näyttö faksivastaanottajille

Voit asettaa laitteen näyttämään vahvistusikkunan kun lähetetään faksivastaanottajalle. Tämä voi auttaa ehkäisemään faksin lähetysvirheitä.
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>  <Vahvista ennen lähetystä faksivastaanottajalle>  <Kyllä>  Valitse <Vain sarjalähetykselle> tai <Kaikki>  <OK>  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>
<Vain sarjalähetykselle> ja <Kaikki> eivät ole valittavissa, jos sarjalähetys on estetty (Sarjalähetysten estäminen).
Jos faksinumeron vahvistaminen ennen lähetystä (Faksinumeroiden varmistaminen ennen lähetystä) on käytössä, vahvistusnäyttöä ei näytetä, jos vastaanottajia on vain yksi.

Sarjalähetysten estäminen

Voit estää sarjalähetys-toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää faksin useille vastaanottajille peräkkäin.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>  <Rajoita sarjalähetystä faksivastaanottajille>  <Kyllä>  <OK>  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>

Lokilähetysten rajoittaminen

Voit estää käyttäjiä lähettämästä määrittämällä lokista aikaisemmin käytetyn vastaanottajan. Kun olet muodostanut tämän asetuksen, aikaisemmin käytettyjä vastaanottajia ei voi valita lokista kun lähetetään fakseja.
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Rajoita uudelleenlähetystä lokista>  <Kyllä>  <OK>
6RFH-0AU