Useiden Canon-monitoimitulostinten asetusten synkronoiminen

Voit synkronoida useiden verkon Canon-monitoimitulostinten henkilökohtaiset tiedot. Tämän avulla voit käyttää esimerkiksi yhteen laitteeseen määritettyjä ja tallennettua osoitekirjaa ja Henkilökohtainen-/Jaettu-painiketta muissa synkronoiduissa laitteissa. Lisätietoja synkronoitavista kohteista on kohdassa Mukautettavien kohtien luettelo
Palvelin/asiakaslaite
Asiakaslaite
Asiakaslaite
Voit synkronoida enintään 10 laitetta, palvelin mukaan lukien.
Synkronoituja arvoja ei ehkä oteta käyttöön lisävarusteiden ja laitteen määritysten mukaan.
Palvelinta voidaan käyttää joko palvelimena, joka ei synkronoi tietojaan, tai palvelimena ja asiakaslaitteena (palvelin/asiakaslaite).
Jos et käynnistä asiakastoimintoja palvelinlaitteessa, palvelinlaitteessa määritettyjä tietoja ei siirretä asiakaslaitteisiin.

Synkronoiminen

Määritä synkronointi seuraavasti.
Tarkistukset
Onko synkronoitavat laitteet kytketty oikein verkkoon?
Käyttäjätietojen vieminen
Käyttäjätiedot on suositeltavaa viedä varmuuskopiointia varten. Asetustietojen tuonti/vienti
Palvelinlaitteen asetusten määrittäminen
Aloita synkronointi palvelimessa. Asetusten synkronoimisen aloittaminen
Synkronointiasetusten määrittäminen
Synkronoinnin aloittaminen
Määritä asiakaslaitteiden yhteyskohde ja aloita synkronointi. Asetusten synkronoimisen aloittaminen
Synkronoinnin tarkistaminen
Tarkista palvelimen synkronointiasetukset, tallennetut käyttäjät ja yhdistetyt laitteet. Synkronointiasetusten määrittäminen (Palvelinlaite tai palvelin-/asiakaslaite)
Jos haluat muuttaa esimerkiksi jakamislaajuutta synkronoinnin aloittamisen jälkeen, sammuta kaikki asiakaslaitteet, muuta asetukset palvelinlaitteessa ja käynnistä kaikki asiakaslaitteet uudelleen. Synkronointiasetusten määrittäminen (Palvelinlaite tai palvelin-/asiakaslaite)
Synkronointi alkaa asiakaslaitteiden uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Kun asiakaslaite käynnistyy ja muodostaa yhteyden palvelimeen, sekä palvelimeen että asiakaslaitteeseen tallennetut käyttäjätiedot korvataan palvelimen käyttäjätiedoilla ja asiakaslaitteeseen määritetyt käyttäjätiedot poistetaan. Jos haluat käyttää käyttäjätietoja yhdistettävässä asiakaslaitteessa, poista vastaavat palvelinlaitteen tiedot kohdassa <Delete User Data> kohdassa <Synchronize Custom Settings (Server)> ennen asiakaslaitteen käynnistämistä.
Jos samalle käyttäjälle on eri tietoja useissa peräkkäin käynnistetyissä asiakaslaitteissa, ensimmäisenä palvelimeen yhteyden muodostaneen asiakaslaitteen käyttäjätietoja käytetään synkronointiin.
: Käyttäjän 1 tiedot
: Käyttäjän 1 muut tiedot
: Käyttäjän 2 tiedot
: Käyttäjän 3 tiedot
Asiakaslaitteen A käyttäjätiedot
Ensimmäinen palvelimeen liitetty asiakaslaite.
Käyttäjien 1 ja 2 tiedot tallennettuina.
Asiakaslaitteen B käyttäjätiedot
Käyttäjien 1 ja 3 muut tiedot tallennettuina.
Palvelinlaitteelle tallennetut käyttäjätiedot
Palvelinlaitteelle tallennetut käyttäjän 1 tiedot synkronoidaan käyttämällä asiakaslaitteen A tietoja.
Jos palvelimessa tai asiakaslaitteessa ilmenee virhe synkronoinnin käynnistymisen jälkeen, tiedot, joiden jakamisasetukseksi on määritetty kyseisessä laitteessa [Device-Specific (Not Shared)], palautuvat oletusasetuksiin eikä niitä palauteta.
Palvelimena toimiva laite ei siirry kokonaan lepotilaan, kun vähintään yksi asiakaslaitteena yhdistetty laite on toiminnassa.
Jos palvelimena toimiva laite on yhdistetty myös asiakaslaitteena ja se on määritetty muodostamaan yhteys paikalliseen isäntään välityspalvelimen kautta, kyseinen laite ei siirry kokonaan lepotilaan.
Jotta mukautetut asetukset voidaan synkronoida laitteiden välillä, laitteen todennusasetusten ja ryhmän hallinta-asetusten on oltava samat. Lisätietoja samojen todennusasetusten määrittämisestä on kirjautumissovelluksen ohjeissa. Yhden laitteen ryhmän hallinta-asetukset on suositeltavaa viedä ja tuoda toisiin laitteisiin. Jos ryhmän hallinnassa käytetään osastotunnuksia, määritä kaikille laitteille sama osastotunnus.
Jotta avainnippujen verkkosijaintien tiedot voidaan synkronoida, verkkosijaintien tallennusjärjestyksen on oltava sama kaikissa laitteissa.
Jos käytettävän laitteen versio on vanhempi, tallennettuja pikavalintoja ja avainnippuja ei ehkä synkronoida.
Jos (asiakkaan) mukautettujen asetusten ja (palvelimen) mukautettujen asetusten synkronoiminen käynnistyy, <Toiminto kun käyttäjämäärä ylittyy> -asetuksena on <Poista vanhimmat käyttäjäasetukset> eikä sitä voi muuttaa.
Aseta oikea aika SNTP-asetuksiin (<SNTP-asetukset>) ennen palvelinlaitteena toimivan laitteen palvelintoimintojen käyttöönottamista.
Jos mukautettujen asetusten (asiakas) synkronointi aloitetaan, synkronoitavia tietoja (mukaan lukien Osoitekirja) ei voida tuoda tai viedä. Lisätietoja tuonti-/vientiasetuksista löytyy kohdasta Asetustietojen tuonti/vienti. Lisätietoja muokattujen asetusten synkronoitavista kohteista löytyy kohdasta Mukautettavien kohtien luettelo.
6RFH-0E6