<Aseta vastaanottaja>

Voit määrittää asetukset tallentamiseen ja vastaanottajien vaihtamiseen.
<Osoitelistat>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tulostaa luettelon vastaanottajista, jotka on tallennettu osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin. Asetusluettelon tulostaminen
<Tallenna vastaanottajat>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa vastaanottajia laitteen osoitekirjaan. Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
<Nimeä osoitelista uudelleen>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit nimetä uudelleen osoiteluettelon.
<Tallenna pikavalinta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa vastaanottajia laitteen pikavalintapainikkeisiin. Vastaanottajan tallentaminen pikavalintapainikkeeseen
<Muuta osoitekirjan oletusnäyttö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää näytettävän osoitekirjan tyypin valitsemalla <Osoitekirja> Faksi- tai Skannaa ja lähetä -perustoimintojen näytössä.
<Osoitekirjan PIN>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit asettaa osoitekirjalle PIN-koodin. Osoitekirjan käytön rajoittaminen
<Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, sallitaanko käyttäjien asettaa hakunumeron vastaanottajalle, kun tallennetaan osoitekirjaan. Osoitekirjan käytön rajoittaminen
<Liitä salasana kun viet osoitekirjaa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Jos asetuksena on <Kyllä>, voit valita, sisällytetäänkö vastaanottajille tallennetut salasanat, kun osoitekirjaa viedään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella.
<Tallenna LDAP-palvelin>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää LDAP-palvelimen asetukset, kuten palvelimen nimi ja palvelimen osoite, joita käytät, kun haet vastaanottajia tai tallennat niitä. LDAP-palvelimen rekisteröiminen
<Automaattinen haku LDAP-palvelinta käytett.>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä>, voit aloittaa haut heti, kun käytät LDAP-palvelinta laitteen käyttöpaneelista.
<Vahvista LDAP-palvelinyhteyden TLS-varmenne>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, vahvistetaanko TLS-varmenteet, kun LDAP-palvelinyhteys on muodostettu.
<Muuta LDAP-oletushakuehtoja>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa usein käytetyt hakuehdot oletusasetuksiksi hakuun LDAP-palvelimella.
<Tallenna/Muokkaa LDAP-hakuattribuutteja>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit lisätä hakunimikkeitä käytettäväksi, kun haet LDAP-palvelimella.
<Aset. kohdalle Etsi nimellä käytettäessä LDAP-palv.>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää määreen, jota on käytetty haettaessa vastaanottajia nimellä LDAP-palvelimella Haku nimellä -toiminnolla.
<Hae osoitekirja>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>  <Hae etäosoitekirja>
Voit määrittää, käytetäänkö toisen verkon imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteen osoitekirjaa etäosoitekirjana.
<Etäosoitekirjan palvelimen osoite>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>  <Hae etäosoitekirja>
Voit määrittää IP-osoitteen tai isäntänimen laitteelle, joka avaa etäosoitekirjan ulkoisesti. IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä IPv4:ää tai IPv6:tta.
<Liikennöinnin aikakatkaisu>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>  <Hae etäosoitekirja>
Voit asettaa yhteyden muodostamisen aikakatkaisun. Kun laite, joka avaa etäosoitekirjan, ei vastaa määritetyn ajan kuluessa, laite lakkaa yrittämästä hankkia vastaanottajia kyseisestä laitteesta.
<Faksilähetyslinjan autom. valinnan säätö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>  <Hae etäosoitekirja>
Voit asettaa faksilinjan automaattisen valinnan sen sijaan, että käytettäisiin vastaanottajalle tallennettua linjaa, kun lähetetään faksi vastaanottajalle, joka on saatu etäosoitekirjasta.
<Avaa osoitekirja>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>  <Avaa etäosoitekirja>
Voit valita, avataanko tämän laitteen osoitekirja toiseen imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteeseen verkossa.
<Käytä omaa osoiteluetteloa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, käytetäänkö laitteeseen henkilökohtaisen todentamisen hallinnalla kirjautuvan käyttäjän omaa osoitekirjaa.
<Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit rajoittaa <User Group Address List> -toiminnon käyttöä. Kuitenkin, kun pääkäyttäjä käyttää laitetta Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta, hän voi tallentaa/muokata kohtaa <User Group Address List> tästä asetuksesta riippumatta.
6RFH-0J4