<Vastaanotto/Välitys>

Tässä osassa kerrotaan, miten tallennetaan vastaanottoasetukset.
<Läh./Vast. käyttäjätietolista>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Luovutusraportti>
Voit tulostaa luettelon laitteeseen tallennetuista lähetys-/vastaanottoasetuksista. Läh./vast. käyttäjätietoluettelo
<Faksin käyttäjän tietojen lista>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Luovutusraportti>
Voit tulostaa luettelon laitteeseen tallennetuista faksiasetuksista. Faksin käyttäjätietoluettelo
<Tulosta molemmille puolille>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, tulostetaanko vastaanotetut asiakirjat paperin kummallekin puolelle.
<Vähennä faksivastaanoton kokoa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa laitteen pienentämään vastaanotetut asiakirjat niin, että koko asiakirja tulostetaan paperin tulostusalueelle.
<2 1:lle Loki>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Jos asetuksena on <Kyllä>, voit tulostaa vastaanotetut asiakirjat 2 1:lle -asettelua käyttäen.
<Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, tulostetaanko tiedot, kuten vastaanottoaika ja sivunumero, vastaanotettujen asiakirjojen alareunaan.
<Keskeytä ja tulosta vastaanottotyöt>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa muut toiminnot keskeytettäväksi faksien/I-faksien tulostuksen ajaksi, kun laite vastaanottaa niitä.
<Käytä välitysasetuksia>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, välitetäänkö vastaanotetut asiakirjat muille vastaanottajille, kuten laitteen salaiseen faksilokeroon ja ulkoiselle tiedostopalvelimelle. Jos valitset <Kyllä>, määritä välitysehdot kohdassa <Välitysasetukset>.
<Virhevälitys, tiedostojen käsittely>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa tavan, jolla laite käsittelee asiakirjoja, joiden edelleen lähettäminen epäonnistuu.
<Välitysasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit määrittää ehdot vastaanotettujen asiakirjojen lähettämiseksi edelleen. Voit myös asettaa kaikki tulevat asiakirjat välitettäväksi määritetylle vastaanottajalle ilman ehtoja. Vastaanotettujen asiakirjojen välittäminen automaattisesti
<Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys> <Yleiset asetukset> <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit nimetä kummankin salaisen faksilokeron sekä asettaa PIN-koodin.
<Muistivastaanottolokeron PIN>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit asettaa PIN-koodin muistivastaanottolokerolle.
<Käytä faksin muistinlukitusta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, säilytetäänkö vastaanotetut faksiasiakirjat Muistivastaanottolokerossa. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
<Käytä I-faksin muistinlukitusta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, säilytetäänkö vastaanotetut I-faksiasiakirjat Muistivastaanottolokerossa. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
<Muistinlukituksen aloitusaika>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jolloin Muistivastaanottolokero-toiminto aktivoituu. Laite siirtyy automaattisesti Muistivastaanotto-toimintoon määritettynä aikana.
<Muistinlukituksen lopetusaika>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jolloin Muistivastaanotto-toiminto lopetetaan. Laite peruuttaa automaattisesti Muistivastaanotto-toiminnon määritettynä aikana.
<Jaetun datan v.oton aikakatkaisu>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua vastaanotto perutaan, kun vastaanotetaan jaettua l-faksia ja seuraavia tietoja ei voi vastaanottaa. Määritetyssä ajassa vastaanotetut tiedot tulostetaan.
<Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, välitetäänkö vastaanotetut asiakirjat automaattisesti Muistivastaanottolokeroon, jos niitä ei voi tulostaa esimerkiksi virheen vuoksi. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
<Lähetä aina viesti vast.ottovirheen jälkeen>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, ilmoitetaanko lähettäjälle, että I-faksin vastaanotto ei onnistunut.
<ECM RX>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit vastaanottaa fakseja käyttämällä ECM-virheenkorjausta.
<Faksivastaanottoraportti>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Faksin vastaanottoraportin avulla voit tarkistaa, vastaanotettiinko faksit onnistuneesti. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on vastaanotettu tai vain, jos vastaanottaminen epäonnistui. Faksin vastaanottoraportti
<Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Salaisen faksilokeron vastaanottoraportin avulla voit tarkistaa, onnistuiko faksien vastaanottaminen salaiseen faksilokeroon. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on vastaanotettu. Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti
<Vast.oton aloitusnop.>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit vaihtaa vastaanoton aloitusnopeutta. Tämä asetus on hyödyllinen, kun asiakirjan vastaanoton aloittamisessa on huonosta linjasta johtuvia vaikeuksia.
<Vastaanoton salasana>
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit asettaa salasanan ITU-T-standardille. Jos aliosoitetta ei ole asetettu asiakirjalle, joka on vastaanotettu käyttämällä ITU-T-standardia, vastaanottosalasana tarkistetaan. Jos löydetty salasana ei vastaa tällä toiminnolla asetettua salasanaa, tai jos vastaanottosalasanaa ei ole liitetty asiakirjaan, asiakirjaa ei vastaanoteta.
6RFH-0J1