<Paperiasetukset>

Tässä osassa kerrotaan miten tallennetaan käytettävä paperi.
<Paperiasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
Voit tallentaa kullekin paperilähteelle paperin koon ja tyypin. Tämän asetuksen avulla voit saavuttaa sopivat tulostustulokset. Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen
<Paperityypin hallinta-asetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
Voit tallentaa/muokata useita muokattuja paperityyppejä (käyttäjän määrittämiä paperityyppejä) laitteeseen tallennettujen oletuspaperityyppien lisäksi. Paperityypin hallinta-asetukset
<Tallenna suosikkipaperi (Monitoimitaso)>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
Voit helposti määrittää paperiasetukset tallentamalla painikkeeseen paperin, jota käytetään monitoimitasolla usein. Suosikkipaperi voidaan hakea helposti ikkunassa, joka näkyy paperia lisättäessä. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
<Monitoimitason vakioasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
Voit määrittää menetelmän paperin valitsemiseen monitoimitasolla. Jos käytät monitoimitasolla aina samaa paperikokoa ja -tyyppiä, paperi kannattaa tallentaa kohtaan <Käytä nykyistä>. Kiinteän paperikoon ja -tyypin määrittäminen monitoimitasolle
Jos käytät monitoimitasolla erityyppisiä papereita, valitse <Määritä aina>. Jos käytät usein erityyppisiä papereita, voit ohittaa paperin valinnan toimenpiteet, kun tallennat paperityypit etukäteen. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
<Muokatun koon tallennus>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Paperiasetukset>
Voit tallentaa usein käytettyjä vapaita paperikokoja. Tähän tallennetut paperikoot näkyvät paperikasetin ja monitoimitason paperikoon valintaikkunassa. Vapaan paperikoon (Muokattu paperikoko) tallentaminen
6RFH-0HC