Kirjautuminen pääkäyttäjänä

Kirjaudu pääkäyttäjänä, sillä muussa tapauksessa tärkeitä verkkoon ja turvallisuuteen liittyviä nimikkeitä ei voida asettaa. Asettaaksesi käyttäjähallinnan kun asetukset on tehty, sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjän oletuskäyttäjänimi on "Administrator" ja oletussalasana "7654321". Kun aiot käyttää laitetta "Administrator"-käyttäjänä, paranna turvallisuutta vaihtamalla nykyinen salasana. Vaihdettu salasana tulee olla vain pääkäyttäjän tiedossa.
Voit poistaa "Administrator"-käyttäjän käytöstä ja määrittää pääkäyttäjän oikeudet tietyille käyttäjille.
Pääkäyttäjän salasanan alustaminen
Jos olet unohtanut pääkäyttäjän salasanan, se voidaan palauttaa oletussalasanaksi. Paina [Laskin-/laitetiedot] -näppäintä  <Laitetiedot/Muut>  <Alusta pääkäytt. salasana>  kirjoita lisenssiavain  valitse <Aloita>  <OK>.
Jos pääkäyttäjä on poistettu käytöstä, se voidaan ottaa käyttöön alustamalla salasana. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
Voit estää pääkäyttäjän salasanan alustuksen. <Estä pääkäyttäjän salasanan alustus>
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Kirjautuminen>.
3
Kirjaudu toimintaohjeen mukaisesti.
Todentaminen näppäimistöllä
1
Aseta käyttäjänimi ja salasana.
Kirjoita sellaisen käyttäjän nimi, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, ja valitse <Seuraava>.
Aseta salasana ja valitse <OK>.
2
Valitse <Kirjautuminen>.
Jos et ole vaihtanut pääkäyttäjän salasanaa, esiin tulee viesti, joka kehottaa sinua asettamaan uuden salasanan. Valitse <Kyllä> ja aseta uusi salasana. Uusi salasana on vahvistettava kirjoittamalla se kahdesti.
Jos olet jo vaihtanut pääkäyttäjän salasanan, toiminnot ovat käytettävissä sen jälkeen, kun olet kirjautunut onnistuneesti.
Kirjaudu ulos käytön jälkeen.

Kun olet kirjautunut pääkäyttäjänä

Kun olet valinnut  (Asetukset/Tallennus), seuraava näyttö tulee näkyviin.
Jos määrität <Omat asetukset> ja muutat muokattavia kohteita, asetukset tallennetaan henkilökohtaisina asetuksina laitteeseen kirjautuville käyttäjille.
Jos määrität <Laiteasetukset>, asetukset tallennetaan laitteen asetuksina.
<Omat asetukset> ja <Laiteasetukset> näkyvät <Asetukset/Tallennus>-näytössä vain, kun kirjaudut pääkäyttäjän oikeuksilla.
6RFH-004