Tulostus ei onnistu

Tarkista ensin

Vilkkuuko tai palaako "Käsittely/Data" merkkivalo (käyttöpaneelissa)?

Jos se vilkkuu tai palaa, asiakirjaa käsitellään tai asiakirja odottaa käsittelyä. Odota käsittelyn päättymistä tai valitse etusijalle asetettava asiakirja tulostustilan tarkistusnäytössä.
Tulostuksen tilan ja historian tarkistaminen
Laitteeseen jääneiden asiakirjojen tulostaminen (Pakotettu tulostus)

Näkyykö kosketusnäytössä viesti?

Kun laitteen käytössä ilmenee virhe tai ongelma, kosketusnäytössä näkyy viesti.
Näytössä näkyy viesti tai numero, jonka alussa on "#" (virhekoodi)

Onko <Auto Select> -asetuksena <Ei>?

Siirry tarvittavaan toimintatilaan muuttamalla kaikkien valintojen tai käyttämiesi valintojen asetukseksi <Kyllä>. Lisätietoja on verkon käyttöopassivuston ohjeessa Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Laitteen asetus (PS/PCL/UFR II -tulostin)).

Onko pakotettu pito -tulostus käytössä?

Jos se on käytössä, asiakirjoja ei ehkä voi tulostaa niiden asetusten mukaan.
Pakotettu pito -tulostuksen asetusten määrittäminen

Tulostatko tulostuspalvelimelta LPR-komennolla?

Jos haluat tulostaa PDF-tiedostoja jatkuvasti LPR-komennolla, tulosta työt yksi kerrallaan <Aikakatkaisu>-asetuksessa määritetyin välein. Lisätietoja on verkon käyttöopassivuston ohjeessa Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Laitteen asetus (PS/PCL/UFR II -tulostin)).
6RFH-0KC