Originelen plaatsen

Plaats uw originelen op de glasplaat of in de aanvoer. Leg originelen zoals boeken en dun/dik papier die niet in de aanvoer kunnen worden geplaatst, op de glasplaat. Als u dubbelzijdige originelen wilt scannen of verschillende vellen van originelen wilt blijven scannen, plaats ze dan in de aanvoer. Voor informatie over laadbare formaten enzovoort raadpleegt u Beschikbaar papier.
Gebruik originelen die helemaal droog zijn
Als u originelen plaatst, zorg er dan voor dat eventuele lijm, inkt of correctievloeistof op de originelen goed is opgedroogd.
Papierstoringen voorkomen
Plaats de volgende soorten originelen niet in de aanvoer, omdat dit papierstoringen kan veroorzaken:
Gekreukeld of gevouwen papier
Carbonpapier of papier met carbonachterzijde
Gekruld of opgerold papier
Gecoat papier
Gescheurde originelen
Originelen met grote gaten
Zeer dun papier
Originelen met nieten of paperclips
Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
Transparanten
Originelen met bevestigde bijlagen
Originelen die aan elkaar zijn geplakt
Originelen die in een plastic mapje zijn geplaatst
Originelen nauwkeuriger scannen
Originelen in de aanvoer worden gescand terwijl ze in het apparaat worden gevoerd. Als u echter de glasplaat gebruikt, bewegen de originelen niet terwijl ze worden gescand. U krijgt de beste scanresultaten als u originelen op de glasplaat legt.
Calqueerpapier of transparanten scannen
Als u transparante originelen wilt scannen (bijvoorbeeld calqueerpapier of transparanten), plaatst u deze op de glasplaat en bedekt u ze met gewoon wit papier.

Originelen op de glasplaat plaatsen

1
Open de aanvoer.
2
Leg het origineel met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
Leg het origineel in de linkerbovenhoek van de glasplaat en plaats het origineel zodat de boven- en onderkant goed zijn geplaatst, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Als u een A5-origineel wilt kopiëren, plaatst u dit zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Staande richting
Liggende richting
Voor de staande richting selecteert u <A5> als het formaat voor het kopieerpapier.
Voor de liggende richting selecteert u <A5R> als het formaat voor het kopieerpapier.
Als u een A5-origineel wilt faxen of scannen, plaatst u het in de liggende richting. Stel het scanformaat in op <A5>.
3
Sluit voorzichtig de aanvoer.
Het origineel kan nu worden gescand.
Voordat u begint met het scannen, geeft u het papierformaat en het scanformaat op volgens het formaat van het origineel.
Als het scannen is voltooid, haalt u het origineel van de glasplaat.
Let erop dat uw ogen niet worden blootgesteld aan het licht van de glasplaat wanneer u de aanvoer sluit.
Druk niet hard op de aanvoer wanneer u een dik origineel zoals een boek of tijdschrift op de glasplaat plaatst.

Originelen in de aanvoer plaatsen

Plaats geen items in het originelenuitvoerblad om te voorkomen dat uw originelen worden beschadigd.
1
Schuif de papiergeleiders uit elkaar.
Schuif de papiergeleiders naar buiten totdat de tussenruimte iets breder is dan de werkelijke breedte van het origineel.
2
Waaier de stapel originelen uit en maak er een rechte stapel van.
Waaier de stapel originelen in delen uit en tik een paar keer op een vlak oppervlak om de stapel mooi recht te maken.
3
Plaats de originelen met de afdrukzijde omhoog en zo ver mogelijk in de aanvoer.
Plaats het origineel zodat de boven- en onderkant goed zijn geplaatst, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Als u een A5-origineel wilt kopiëren, plaatst u dit zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Staande richting
Liggende richting
Voor de staande richting selecteert u <A5> als het formaat voor het kopieerpapier.
Voor de liggende richting selecteert u <A5R> als het formaat voor het kopieerpapier.
Als u een A5-origineel wilt faxen of scannen, plaatst u het in de liggende richting. Stel het scanformaat in op <A5>.
Wanneer deze ver genoeg in de aanvoer zijn geplaatst, licht de originelenindicator op.
Zorg ervoor dat de stapel originelen niet hoger is dan de markeringen voor het maximale aantal vellen (). Als u te grote originelen plaatst, worden ze misschien niet gescand of kunnen ze een papierstoring veroorzaken.
Strijk vouwen in uw originelen altijd vlak voordat u ze in de aanvoer plaatst.
Dunne originelen kunnen wellicht kreukelen als ze worden gebruikt in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
4
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het origineel.
Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het origineel zitten.
De originelen kunnen nu worden gescand.
Voordat u begint met het scannen, geeft u het papierformaat en het scanformaat op volgens het formaat van het origineel.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het origineel
Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er papierstoringen ontstaan.
Tijdens het scannen van originelen
Voeg geen originelen toe en verwijder er ook geen.
Wanneer het scannen is voltooid
Haal de gescande originelen uit het originelenopvangblad om papierstoringen te voorkomen. Om te voorkomen dat originelen in het opvangblad blijven liggen, licht de uitvoerindicator originelen op terwijl de originelen worden uitgevoerd en knippert deze nog een tijdje nadat alle originelen zijn uitgevoerd.
Tijdens het scannen van lange originelen
Als u lange originelen gaat scannen (met een lengte tot 630 mm), ondersteun de originelen dan met uw hand tijdens het scannen en wanneer het papier uit de machine komt.
Tijdens het plaatsen van originelen van dun papier
Het plaatsen van dunne papieren originelen kan lastig zijn. Buig het papier in dit geval enigszins tijdens het plaatsen.
Zorg ervoor dat u niet te hard duwt bij het plaatsen van het origineel. Anders wordt het origineel misschien niet goed ingevoerd of treedt een papierstoring op.
Als u hetzelfde origineel herhaaldelijk scant
U wordt aangeraden hetzelfde origineel niet vaker dan vijf keer te scannen (dit hangt af van de papierkwaliteit). Het origineel kan gevouwen of gekreukeld raken, of lastig te verzenden.
Scangebied van gekleurde originelen
Wanneer u een gekleurde origineel scant met een instelling die is gemaakt voor automatische kleurherkenning, kan dit worden geïdentificeerd als een zwart/wit document als het alleen in de grijze gebieden gekleurde delen bevat zoals weergegeven in de volgende afbeelding.
1-zijdige originelen
2-zijdige originelen
Voorzijde
Achterzijde
 Richting van de
 papierinvoer
: 10 mm
: 17 mm
Als u originelen wilt scannen als een gekleurd document, stelt u de machine in op de modus Full Colour.
6RFJ-022