Het opvangblad voor voorbedrukt papier opgeven

U kunt opgeven in welk opvangblad voorbedrukt papier moet worden gedeponeerd. Als u het opvangblad voor elke functie opgeeft, hoeft u waarschijnlijk minder tijd te besteden aan het zoeken naar het uitvoerpapier. U kunt ook de prioriteit van opvangbladen opgeven als voor dezelfde functie meerdere opvangbladen zijn opgegeven.
Deze instelling is alleen beschikbaar als uw machine meerdere opvangbladen heeft.

Beschikbare functies per apparaatconfiguratie en opvangblad

Apparaat configuratie
Beschikbare functies per opvangblad en standaardprioriteit
Locatie van opvangblad
Met een finisher
<Blad A>
1 Kopie, 1 Toegang opgeslagen bestanden, 1 Printer, Ontvangen, Overige, IP Fax, Fax
<Blad B>
Kopie, Toegang opgeslagen bestanden, Printer, 1 Ontvangen, 1 Overige, 1 IP Fax, 1 Fax
<Blad C>
2 Kopie, 2 Toegang opgeslagen bestanden, 2 Printer, Ontvangen, Overige, IP Fax, Fax
Indien een bepaald blad de max. capaciteit heeft bereikt, schakelt de machine automatisch over naar een ander blad dat aan dezelfde functie is toegewezen. Wij adviseren u slechts één blad aan te wijzen voor fax/I-fax documenten om te voorkomen dat ze zoekraken.
De prioriteit van de opvangbladen wordt vastgesteld door de volgorde van de geselecteerde opvangbladen. De prioriteit wordt weergegeven met "1", "2" en "3".
Selecteer <Overige> voor het afdrukken van rapporten.
De IP-faxfunctie wordt weergegeven wanneer de optie ingeschakeld is.
De faxfunctie wordt weergegeven voor apparaatconfiguraties waar een faxkaart is geïnstalleerd.
Aan het einde van de IP-faxfunctie en de faxfunctie wordt een nummer weergegeven ter aanduiding van het aantal lijnen dat ingeschakeld is.
Papier wordt mogelijk niet uitgevoerd naar het opvangblad dat met deze instelling is opgegeven, afhankelijk van het gebruikte papier en de afwerkingsfuncties die zijn ingesteld.
Welke papierformaten naar elk opvangblad kunnen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de apparaatconfiguratie. Voor meer informatie raadpleegt u Optionele apparatuur.
Wanneer in de opvangbladinstelling een opvangblad wordt geselecteerd dat de modus Verschuiven niet ondersteunt, worden de kopieën niet uitgevoerd naar het opvangblad volgens de opgegeven instellingen als <Verschuiven> is ingeschakeld. Voer een van de onderstaande procedures uit om dit probleem op te lossen.
Schakel <Tegelijk verschuiven> uit in de instellingen voor automatisch sorteren. <Automatisch sorteren>
Geef in de opvangbladinstellingen een opvangblad op dat de modus Verschuiven ondersteunt.
Schakel <Sorteren> handmatig uit voordat u de opdracht uitvoert.
6RFJ-02Y