<Kopie>

Dit gedeelte beschrijft hoe u de kopieerinstellingen kunt aangeven.
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt een combinatie van veelgebruikte instellingen bij het kopiëren registreren naar één knop. U kunt de knop ook een naam geven. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt selecteren of een bevestigingsscherm moet worden weergegeven wanneer "Favorieteninstellingen" worden opgeroepen.
<Wijzig standaardinstellingen>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt de instellingen wijzigen die als standaard zijn geregistreerd voor de functie <Kopie>. Het scherm met basisfuncties aanpassen
<Register Options Shortcuts>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt modi registreren/wijzigen in de sneltoetsen die worden getoond op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Deze functie is handig wanneer u veel gebruikte functies in <Opties> en <Favorieteninstellingen> wilt registreren.
<Automatisch sorteren>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
Als dit is ingesteld op <Aan>, kan de machine automatisch omschakelen naar <Sorteren (p.volgorde)> voor de finishingmodus wanneer originelen in de aanvoer worden geplaatst. Wanneer u de imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III gebruikt, kunt u ook <Verschuiven> instellen. Dit is handig wanneer u meerdere sets kopieën wilt maken, omdat u dan niet telkens de Afwerken-modus hoeft te selecteren.
<Fotoafdruk-modus>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt de drukwerkmodus inschakelen. Als deze modus is ingesteld op <Aan>, kunt u <Drukwerkafbeelding> of <Fotoafdruk> selecteren voor de beeldkwaliteit bij het kopiëren.
<Opdrachtscheiding tussen groepen>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
Bij het maken van twee kopieën of meer met <Groeperen (Zelfde pag.)> in <Afwerken> kunt u vellen invoegen tussen elke paginagroep. Als u <Aan> selecteert, selecteert u een papierbron.
6RFJ-0HX