De weergavetaal wijzigen

U kunt de taal en toetsenbordindeling op het aanraakscherm wijzigen. Als u vaak tussen talen schakelt, is de <Andere Taal/Toetsenbord>-knop handig. Volg onderstaande procedure om deze knop op het aanraakscherm weer te geven.

Schakelen tussen de weergegeven taal en toetsenbordindeling

1
Druk op .
2
Druk op <Voorkeuren> <Weergave-instellingen> <Andere Taal/Toetsenbord>.
3
Selecteer een taal uit de lijst en druk op <OK>.
Voor sommige talen kan de toetsenbordindeling worden gewijzigd. Druk nadat u de taal hebt geselecteerd op <Instellen>, selecteer het lay-outtype en druk op <OK>.

De <Andere Taal/Toetsenbord>-knop op het aanraakscherm tonen

1
Druk op .
2
Druk op <Voorkeuren> <Weergave-instellingen> <Toon knop Andere Taal/Toetsenbord>.
3
Druk op <Aan>  <OK>.
Als u dit instelt op <Aan>, verschijnt onder aan het aanraakscherm. U kunt de momenteel weergegeven taal naar een andere taal omschakelen door op de <Andere Taal/Toetsenbord>-knop te drukken, selecteer de gewenste taal in de lijst en druk vervolgens op <OK>.
U kunt de weergavetaal voor elke aangemelde gebruiker wijzigen. De schermweergave en de bewerkingscondities aanpassen
6RFJ-037