De tekst "TOPGEHEIM" insluiten (Beveiligd watermerk)

Bij het kopiëren van documenten met vertrouwelijke gegevens kunt u onzichtbare tekst insluiten, zoals "TOPGEHEIM" of "VERTROUWELIJK", om niet-bevoegde gebruikers te waarschuwen ze niet te kopiëren. Bij het kopiëren van een document dat al eens is gekopieerd, verschijnt de ingesloten tekst over de gehele lengte van de pagina, waarmee wordt voorkomen dat onbevoegde kopieën worden gemaakt. Systeemopties
Afhankelijk van de machine die u gebruikt is deze functie standaard beschikbaar.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Beveiligd watermerk>.
5
Selecteer het type tekens en geef zo nodig gedetailleerde instellingen op.
Watermerken, zoals "TOPGEHEIM" of "VERTROUWELIJK" insluiten
Insluiten van datums
Insluiten van referentienummers
Insluiten van serienummers
Insluiten van ID of gebruikersnaam
6
Geef de afdrukinstellingen voor het watermerk aan.
Stel de notatie van de tekens in.
U kunt de densiteit van patronen en achtergronden aanpassen. Als u op <Aanp. achtergrond-/tekencontrast>  <Voorbeeldafdruk>, rukt, wordt een voorbeeld van het patroon en de achtergrond afgedrukt. Controleer het voorbeeld en druk op / om de densiteit aan te passen.
De voorbeeldafdruk bevat de verborgen tekst en de achtergrond voor elke relatieve contrastwaarde.
Het vlak binnen het beeld op de voorbeeldafdruk wordt het uitvoervoorbeeld voor de huidige ingestelde relatieve contrastwaarde.
De instelling <Aanp. achtergrond-/tekencontrast> wordt geannuleerd wanneer de opdracht is voltooid. Als u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor de volgende kopieeropdracht, geeft u de instellingen opnieuw op.
7
Druk op <OK>  <Sluiten>.
8
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
U kunt de densiteit tijdens de uitvoer niet wijzigen.
6RFJ-04U