Initialiseren van alle gegevens/instellingen

U kunt machine-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle gegevens die op de harde schijf zijn achtergebleven, worden overschreven met 0 (nul) gegevens of een andere waarde, waardoor het lekken van gevoelige gegevens bij het vervangen of weggooien van de harde schijf wordt voorkomen. Selecteer de overschrijfmethode en het aantal keren dat mag worden overschreven, op basis van het gegevensbeveiligingsniveau in uw omgeving. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om initialisatie uit te voeren.
Controleer voor initialisatie of er geen documenten worden verwerkt of in de wachtrij voor verwerking staan. Deze document worden anders verwijderd wanneer de initialisatie wordt uitgevoerd.
Schakel het apparaat tijdens de initialisatie niet uit. Als u dat wel doet, kan dit defecten in het geheugen van de machine veroorzaken.
Initialisatie kan 30 minuten of langer duren. De machine kan tijdens het initialisatieproces niet worden gebruikt.
Als u <Initialiseer alle gegevens/instellingen> uitvoert wanneer de Copy Card Reader is aangesloten, dient u de Copy Card Reader opnieuw te installeren. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Canon-dealer bij u in de buurt.
Vóór het uitvoeren van initialisatie
Maak een reservekopie van uw belangrijke gegevens of exporteer ze als een bestand.
Gegevens die zijn opgeslagen op de machine Reservekopie maken/herstellen van gegevens
Gebruikersverificatiegegevens die zijn geregistreerd in het lokale apparaat voor persoonlijke-verificatiebeheer Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Licentiebestanden van MEAP-toepassingen MEAP-toepassingen beheren
Gegevens die zijn opgeslagen via MEAP-toepassingen (Voor informatie over het maken van een reservekopie raadpleegt u de handleiding bij elke MEAP-toepassing.)
Bij gebruik van een wachtwoord ter beveiliging van de instellingen voor het beveiligingsbeleid
U moet het wachtwoord invoeren om de machine-instellingen te initialiseren. Gebruik van een wachtwoord ter beveiliging van de instellingen voor het beveiligingsbeleid
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen> <Gegevensbeheer> <Initialiseer alle gegevens/instellingen>.
3
Selecteer de verwijderingsmethode.
<Eenmaal met 0 (Nul) gegevens>
Gegevens worden eenmaal overschreven met 0 (nul) gegevens.
<Eenmaal met willekeurige gegevens>/<3 keer met willekeurige gegevens>/<9 x m willekeurige geg.>
Gegevens worden eenmaal, driemaal of negen maal met willekeurige gegevens overschreven.
<DoD standaard>
Gegevens worden driemaal overschreven. De eerste keer is met een vaste waarde, de tweede keer met het complement van de vaste waarde en de derde keer met willekeurige gegevens.
4
Druk op <Inschakelen>  <Ja>.
Initialisatie wordt uitgevoerd. Nadat het proces is voltooid, wordt de machine herstart en het rapport Initialiseer alle gegevens/instellingen afgedrukt.
Wanneer de melding <Een beveiligingsbeleid is toegepast op dit apparaat.> wordt weergegeven, moet een wachtwoord worden ingevoerd door de beveiligingsbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw beveiligingsbeheerder. Een beveiligingsbeleid op de machine toepassen
Hoewel de opdrachtenlogboekgegevens kunnen worden verwijderd via initialisatie van alle gegevens/instellingen, wordt het resultaat van het afdrukken van het rapport Initialiseren van alle gegevens/instellingen vastgelegd in het afdruklogboek. De afdrukstatus en -geschiedenis controleren
TIPS
Het is ook mogelijk om een aantal machine-instellingen afzonderlijk te selecteren en daarvan de fabrieksinstellingen te herstellen. Instellingen/Registratie
6RFJ-0EL