Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen

U kunt beperkingen instellen voor de bestemmingen die kunnen worden opgegeven. U kunt, bijvoorbeeld, de bestemmingen beperken tot die bestemmingen die zijn geregistreerd in het adresboek of op de LDAP-server. Met persoonlijke-verificatiebeheer kunt u de verzendbestemming beperken naar het eigen e-mailadres van de gebruiker of naar een map die van tevoren is opgegeven. U kunt ook de domeinen beperken die kunnen worden opgegeven als bestemmingen. Door beperking van de verzendbestemmingen kunt u voorkomen dat gegevens als gevolg van bewerkingsfouten of misbruik worden gelekt. Beheerders- of apparaatbeheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
Een aantal van de onderstaande beperkingen voor bestemmingen is misschien niet beschikbaar wanneer ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is ingeschakeld. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM gebruiken

Nieuwe bestemmingen beperken

De bestemmingen die kunnen worden opgegeven bij het verzenden van faxen of gescande documenten, kunnen worden beperkt tot de bestemmingen in het adresboek of onder snelkiestoetsen, de bestemmingen die zijn geregistreerd bij <Favorieteninstellingen> of <Verzenden naar mijzelf>, of de bestemmingen die kunnen worden gezocht op de LDAP-server. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen bestemmingen opgeven met alfanumerieke toetsen.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>  <Beperk nieuwe bestemming>.
3
Selecteer functies waarvoor u nieuwe bestemmingen wilt beperken.
4
Druk op <Aan>  <OK>.

E-mailbestemmingen naar <Verzenden naar mijzelf> beperken

U kunt beperkingen instellen, zodat gebruikers die zich aanmelden met persoonlijke verificatie, alleen gescande documenten naar hun eigen e-mailadres kunnen verzenden. Om deze functie te gebruiken, moet een e-mailadres zijn geregistreerd in de gebruikersgegevens. Configureer eerst de gebruikersgegevens voordat u onderstaande procedure uitvoert.
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>  <E-mail alleen naar mezelf verzenden>  <Aan>  <OK>

Verzendbestemmingen van bestanden naar een persoonlijke map beperken

U kunt beperkingen instellen, zodat gebruikers die zich aanmelden met persoonlijke verificatie, alleen gescande documenten naar hun persoonlijke map (Persoonlijke mappen configureren.)
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>  <Bestand alleen naar pers. map verzenden>  <Aan>  <OK>

Het domein van verzendbestemmingen beperken

U kunt e-mail- en I-faxbestemmingen beperken, zodat alleen adressen in een bepaald domein beschikbaar zijn. Wanneer een domein is opgegeven, kunt u ook aangeven of verzenden naar subdomeinen moet worden toegestaan.
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>  <Beperk domein TX bestemming>  Selecteer <Aan> voor <Beperk verzenden naar dom.>  <Registreren>  Geef het bestemingsdomein op  <OK>  Selecteer <Toestaan> of <Weigeren> voor <Verzenden naar subdomein>  <OK>  <OK>
U kunt maximaal drie domeinen opslaan.
6RFJ-0AS