Imaging

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Zoom Mode>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik of de juiste instelling is aangegeven.
6RFJ-0FR