Ontvangen/Doorzenden

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukrapport>
<TX/RX lijst met gebruikersgegevens>
<Yes>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Lijst met gegevens faxgebruikers>*1
<Yes>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Algemene instellingen>
<Afdrukken op beide zijden>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verklein fax RX formaat>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verkleiningsmodus>: <Auto>, <Vast>
<Verkl. %>: 75 tot 90% tot 97%
<Verkleiningsrichting>: <Verticaal & Horizontaal>, <Alleen verticaal>
<2 op 1 log>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Paginavoettekst RX afdrukken>
<Afdrukken>, <Niet afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Onderbreken en RX-opdrachten afdrukken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik doorzendinstellingen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Behandeling bestanden met doorzendfouten>
<Altijd afdrukken>, <Opslaan/Afdrukken>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Doorstuurinstellingen>
<Ontv.methode:>, <Geldig/Ongeldig>, <Verwijd.>, <Registreren>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Details/Bewerken>, <E-mail prioriteit>, <Lijst afdrukken>, <Zoeken>, <Wissen>
Ja
Nee
Ja
Ja*2
Nee*3
Forwarding Settings
<Instellen Fax/I-Fax postbus>
<Instellen/Registr. vertrouwelijke fax postb.>
<Postbusnum.>: 00 tot 49
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Box Settings
<Registreer postbusnaam>
Ja
Ja
Nee
Ja*4
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Box Settings
<Instel. URL TX>
Ja
Ja
Nee
Ja*4
C
Box Settings
<Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
-
<Geheugen RX postbus PIN>
<Inst.>: <PIN>, <Bevestigen>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Box Settings
<Gebruik faxgeheugenslot>*1
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik I-Fax geheugenslot>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Geheugenslot starttijd>
<Dagelijks> (1 tot 5), <Geef dagen aan> (<Zon> tot <Zat>, 1 tot 5), <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Geheugenslot eindtijd>
<Dagelijks> (1 tot 5), <Geef dagen aan> (<Zon> tot <Zat>, 1 tot 5), <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verdeelde gegevens RX timeout>
0 tot 24 tot 99 u.
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tijd. opgesl. best. doorzenden nr geheugenpostvak IN>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Altijd bericht verzenden bij RX fouten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxinstellingen>*1
<ECM RX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Fax RX rapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vertrouwelijke fax postbus RX rapport>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX startsnelheid>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX wachtwoord>
<Inst.>: <Wachtwoord>, <Bevestigen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de juiste optionele producten beschikbaar zijn voor gebruik.
*2
<Registreren>, <Verwijd.>, <Details/Bewerken>, <Lijst afdrukken>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Zoeken>: Nee
*3
<Registreren>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Details/Bewerken>: C
*4
Geeft items aan die niet worden afgeleverd als er een PIN is ingesteld.
6RFJ-0FY