Verzenden

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukrapport>
<TX/RX lijst met gebruikersgegevens>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Lijst met gegevens faxgebruikers>*1
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Algemene instellingen>
<Registreer favorieteninstellingen>
Bevestig instellingen
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Favorite Settings
Selecteer locatie: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Favorite Settings
<Toon opmerkingen>:
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Naam>, <Opmerking>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Favorite Settings
<Bewerken favorieteninstellingen>
Selecteer de knop: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
Ja*2
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Toon opmerkingen>:
<Aan>, <Uit>
<Verwijderen>, <Controleer inhoud>, <Hernoemen>
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaardscherm>
<Standaard>, <Sneltoets>, <Favorieteninstellingen>, <Adresboek>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Beperk gebruik adresboek>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzig standaard instellingen>
<Registr.>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Registreer sneltoetsen opties>
<Snelkoppeling 1>:
<2-zijdig origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Snelkoppeling 2>:
<Oriëntatie inhoud org.>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<TX rapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Alleen bij fout> is geselecteerd:
<Afdrukken uit opties toestaan>: <Aan>, <Uit>
<Rapport met TX beeld>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Rapport met TX beeld>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Uit> is geselecteerd:
<Afdrukken uit opties toestaan>: <Aan>, <Uit>
<Rapport met TX beeld>: <Aan>, <Uit>
<Communicatiebeheerrapport>
<Druk opgegev. verzend. af of verzend ze.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Aantal transmissies: 100 tot 1000
<Op opgegeven tijd afdrukken/verzenden>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Aangeven afdruktijdstip: 00:00 tot 23:59
<Verzend-/ontvangstopdr. apart afdrukken>: Aan, Uit
<Verzendbestem.>
<TX terminal ID>
<Afdrukken>, <Niet afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Afdrukpositie>: <Binnenzijde>, <Buitenzijde>
<Weergave naam bestemming>: <Aan>, <Uit>
<Markering telefoonnr.>: <Fax>, <TEL>
<Verwijder mislukte TX opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Aantal pogingen>
0 tot 3 tot 5 keer
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gegevenscompressieverhouding>
<Hoge verhouding>, <Normaal>, <Lage verhouding>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gammawaarde YCbCr TX>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bevestig TLS-certificaat voor WebDAV UIT>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Bevestig TLS-certificaat voor FTPS TX>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Beperk nieuwe bestemming>
<Fax>*1: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Aan>, <Uit>
<I-Fax>: <Aan>, <Uit>
<Bestand>: <Aan>, <Uit>
<Altijd app. handtekening toevoegen aan verz.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Beperk bestandsindelingen>: <Aan>, <Uit>
<E-mail alleen naar mezelf verzenden>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bestand alleen naar pers. map verzenden>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Specificatiemethode persoonlijke map>
<Startmap>, <Reg. vr elke gebr.>, <Loginserver gebruiken>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Startmap> is geselecteerd:
<Inst.>, <Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Instellen>: <Protocol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostnaam>, <Mappad>
Wanneer <Loginserver gebruiken> is geselecteerd:
<Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Beperk opnieuw verzenden vanuit logboek>*1
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen voor back-up verzonden documenten>*1
<Gebruik back-upfunctie verzonden documenten>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Back-uplocatie>: Adressen selecteren, Adresdetails, Adressen registreren
<Mapnaam>: <Informatie afzender>, <Datum>, <Uit (niet aanmaken)>
<Bestandsindeling>: <TIFF>, <PDF>
<Toon melding als taak is geaccepteerd>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Opdrachten ter annulering wanneer op stop is gedrukt>
<Laatst ontvangen opdracht>, <Opdracht wordt verzonden>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen E-mail/I-fax>
<Registreer apparaatnaam>
Registreer apparaatnaam
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Communicatie-instellingen>
<SMTP RX>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: De SMTP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mailadres>: E-mailadres invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: De POP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-loginnaam>: POP-aanmeldingsnaam invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-wachtwoord>: POP-wachtwoord invoeren
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-interval>: 0 tot 99 minuten
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authent./Encryptie>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<POP-verificatiemethode>: <Standaard>, <APOP>, <POP AUTH>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-verificatie voor verzending>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-authentificatie (SMTP AUTH)>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (SMTP IN) toestaan>: <Altijd TLS>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (POP) toestaan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS (SMTP UIT) toestaan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verific.scherm weerg. bij verzenden>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geef poortnummer op voor SMTP UIT/POP IN>
<SMTP TX>, <POP IN>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP TX>: 1 tot 25 tot 65535
<POP IN>: 1 tot 110 tot 65535
<S/MIME-instellingen>
<Versleutelingsinstellingen>: <Altijd versleutelen>, <Alleen versleut. bij certificaat>, <Niet versleutelen>
<Dig. handtek. toevoegen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als versleuteling is geselecteerd:
<Encryptiealgoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Handtekeningalgor.>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Controleer handtek. na ontvangst>: <Aan>, <Uit>
<Druk handtekening na ontvangst af>: <Aan>, <Uit>
<Bevestig TLS-certificaat voor SMTP UIT>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Bevestig TLS-certificaat voor POP IN>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Maximale bestandsgrootte bij verzending>
0 tot 3 tot 99 MB
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaardonderwerp>
Geef het onderwerp op, Toegevoegde afbeelding
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Geef verificatie gebruiker op voor Antwoorden aan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificatie gebruiker als zender opgeven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Niet-gereg. gebr. toestaan om e-mail te vrz>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Volledige modus TX timeout>
1 tot 24 tot 99 u.
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<MDN/DSN afdrukken bij ontvangst>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik verzenden via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Toestaan MDN niet via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Beperk domein TX bestemming>
<Beperk verzenden naar dom.>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja*3
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Registr.>, <Details/Bewerken>, <Verwijd.>
<Auto. invullen voor invoeren van e-mailadr.>
<Uit>, <Adresboek (lokaal)>, <LDAP-server>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto. toev. opg. domein aan best. Zonder domein>
<Domeinnaam>
<Bij verzenden van e-mail>: <On>, <Off>
<Bij verzenden van I-fax>: <On>, <Off>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxinstellingen>*1
<Registreer favorieteninstellingen>
Bevestig instellingen
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Selecteer locatie: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Toon opmerkingen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Naam>, <Opmerking>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Bewerken favorieteninstellingen>
Selecteer de knop: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Toon opmerkingen>: <Aan>, <Uit>
<Verwijd.>, <Controleer inhoud>, <Hernoemen>
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaardscherm>
<Standaard>, <Adresboek>, <Favor.- instel.>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Beperk gebruik adresboek>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzig standaard instellingen>
<Registr.>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Registreer sneltoetsen opties>
<Snelkoppeling 1>:
<Densiteit>, Elke modus, <Niettoegewezen>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
<Snelkoppeling 2>:
<Type origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Snelkoppeling 3>:
<2-zijdig origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Snelkoppeling 4>:
<Voorbeeld>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Registreer naam van afzender (TTI)>
<Reg./Bewerk.>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik verificatie gebruikersnaam als afzender>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM TX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel pauzeduur in>
1 tot 4 tot 15 sec.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatische nummerherhaling>*4
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel details in>:
<Aantal pogingen>: 1 tot 2 tot 10 keer
<Herhalingsinterval>: 2 tot 99 minuten
<Herhalen bij TX fout>: <Fout en 1ste pagina>, <Alle pagina's>, <Uit>
<Controleer kiestoon voor verzending>*4
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Fax TX rapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Alleen bij fout> is geselecteerd:
<Rapport met TX beeld>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Rapport met TX beeld>: <Aan>, <Uit>
<Faxactiviteitenrapport>
<Druk opgegev. verzend. af of verzend ze.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Aantal transmissies: 40 tot 1000
<Op opgegeven tijd afdrukken/verzenden>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Aangeven afdruktijdstip: 00:00 tot 23:59
<Verzend-/ontvangstopdr. apart afdrukken>: Aan, Uit
<Verzendbestem.>
<Stel lijn in>
<Lijn 1>
-
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Registreer eenheid telefoonnummer>
Het telefoonnummer van de gebruiker opgeven.
Ja
Nee
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Registreer apparaatnaam>
Apparaatnaam invoeren
Ja
Nee
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Selecteer Type lijn>
<Puls>, <Toon>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TX startsnelheid>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<R-toets instelling>
<PSTN>, <PBX>
Wanneer <PBX> is geselecteerd:
<Prefix> (max. 20 cijfers), <Verbreken>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bevestig ingevoerde faxnummer>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verzending via faxstuurprogramma toestaan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Controleer vr verzending wnnr faxbest. is opgegeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Alleen voor groepsverz.>, <Alle>
<Beperk groepsverz. als faxbestemming is opgegeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen TX fax op afstand>*1
<Serveradres fax op afstand>
Het IP-adres of de hostnaam opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TX timeout>
1 tot 24 tot 99 hour (in stappen van één uur)
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Aantal TX-lijnen>
1 tot 4 lijnen
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Selecteer prioriteitlijn>
<Auto>, <Lijn 1>, <Lijn 2>*5, <Lijn 3>*5, <Lijn 4>*5, <Prioriteit TX>, <Verbied TX>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IP Fax gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen IP-faxcommunicatiemodus>
<Intranet gebruiken>: <Aan>, <Uit>
<VoIP-gateway gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen Fax op afstand>
<Gebruik fax op afstand>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de juiste optionele producten beschikbaar zijn voor gebruik.
*2
<Toon opmerkingen>: Nee
*3
<Details/Bewerken>: Nee, <Verwijderen>: Nee
*4
Geeft items aan die wellicht niet worden getoond op het scherm Instellingen/Registratie of die wellicht een andere standaard instelling hebben. Dit kan per land verschillen.
*5
Wordt weergegeven op basis van het aantal lijnen dat is ingesteld in <Aantal TX-lijnen>.
6RFJ-0FX