Gebruikersbeheer

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
NetworkAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Authentificatiebeheer>
<Wijzig wachtwoord>*1
(maximaal 32 tekens)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Authentication User Management
<Auth.gebr. registreren/bewerken>
<Registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Authentication User Management
<Gebruik gebruikersveri.>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Aanmelden met afbeelding>*2: <Aan>, <Uit>
<Verificatie via toetsenbord>: <Aan>, <Uit>
<Mobiele verificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificatie via toetsenbord>
<Aantal caches voor aangemelde gebruikers>
<0>, <1>, <Max. (aantal voor apparaat)>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Toon knop vr wijzigen wachtwoord in Instellingen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik numerieke toetsen voor verificatie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Weergave-instel. aanm.scherm>
<Weergeven bij starten app.>, <Weergeven bij selectie functie>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Weergeven bij selectie functie> is geselecteerd:
<Verificatie nodig voor>: <Functies>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificatie is nodig in Instellingen/Registratie voor>*3: <Alle items>, <Alleen beheerdersitem>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Functies vr beperking>
<Afdruk stuurprog. zonder invoegtoep. AMS-stuurprog.>: <Beperken>, <Niet beperken>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Scan op afst.>: <Beperken>, <Niet beperken>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Beperk opdr. v.a extern app. zonder gebruikersverif.>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaardrol bij het opslaan van een gebruiker>
<Beheerder>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik van @ in Gebruikersnaam toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>
<ID systeembeheerder>: 7654321 (Maximaal zeven cijfers)
<Systeembeh. PIN>: 7654321 (Maximaal zeven cijfers)
<Systeembeheerder>
<E-mailadres>
<Contact informatie>
<Opmerking>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Afdeling-ID beheer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Registreer PIN>
<Registreren>, <Bewerken>, <Verwijderen>, <Beperkte functies>*4
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Wanneer <Registreren>/<Bewerken> is geselecteerd:
<Afdelings-ID>, <PIN>, <Zet limiet Aan/Uit en stel pag.limiet in>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Wanneer <Zet limiet Aan/Uit en stel pag.limiet in> is geselecteerd:
<Totaal afdruklimiet>:
<Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Kopielimiet>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Limiet kleurenscan>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Limiet zwart/wit-scan>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Afdruklimiet>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Paginatotalen>
<Wissen>, <Lijst afdrukken>, <Wis alle totalen>
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
-
<Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Scanopdrachten met onbekende ID's toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
*1
Geeft items aan die alleen verschijnen als u bent aangemeld als een gebruiker met andere bevoegdheden dan beheerdersbevoegdheden wanneer gebruikersverificatie wordt gebruikt.
*2
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de juiste optionele apparatuur beschikbaar is voor gebruik.
*3
Geeft items aan die alleen worden weergegeven als ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is ingeschakeld.
*4
Geeft items aan die alleen verschijnen als Afdelings-ID-verificatie is ingesteld als aanmeldingsservice.
6RFJ-0H5