De datum/tijd instellen

Pas de datum/tijd van de machine aan. Deze instellingen moeten goed worden ingesteld, aangezien de datum/tijd wordt gebruikt bij bijvoorbeeld het automatisch verzenden van een e-mail op een vooraf vastgesteld tijdstip.
1
Druk op (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen> <Datum- & tijd instellingen>.
3
Voer de datum/tijd in.
 <Tijdzone>
Selecteer de tijdzone voor uw regio.
UTC is een acroniem voor Universal Coordinated Time. De standaard (tijdzone) voor elk land wordt vastgesteld op basis van UTC. Voor communicatie via het internet is een nauwkeurige tijdzone-instelling van essentieel belang.
 <Zomertijd>
Om de zomertijd in te stellen, drukt u op <Aan> en stelt u de datum/tijd in voor <Startdatum> en <Einddatum>. Om de datum in te stellen, geeft u de dag van de week en de week van de maand op.
Als de zomertijd is ingesteld, kan de tijd een uur vooruit worden gezet ten opzichte van de tijdzone of de tijd gedurende een bepaalde periode in de zomer.
 Datum en tijd
Voer 4 cijfers in voor het jaar, 4 cijfers voor de maand en dag, en 4 cijfers voor de tijd, net als de huidige tijd die weergegeven is in het display.
De volgorde van de datum en tijd kan verschillen, afhankelijk van het land/de regio.
De tijd wordt met de 24-uursnotatie ingevoerd.
Als u zich vergist, drukt u op (Wissen) en voert u alles opnieuw vanaf het jaar in.
4
Druk op <OK>.
Als u de instelling van <Tijdzone> of <Zomertijd> hebt gewijzigd, moet u de machine herstarten door de stroom uit te schakelen. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar (De machine uitzetten). De hoofdschakelaarindicator gaat uit. Wacht minstens 10 seconden en schakel de machine weer in (De machine aanzetten).
6RFJ-005