Bestanden in het postvak bewerken

U kunt documenten die in het postvak zijn opgeslagen, bewerken. In deze opslagruimte kunt u opgeslagen bestanden hernoemen en verwijderen, en meerdere bestanden samenvoegen tot één bestand of een bestand in een ander bestand invoegen.
1
Druk op <Toegang opgeslagen bestanden>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Postbus>.
3
Selecteer het gewenste postvak.
U kunt ook het postvaknummer invoeren met de numerieke toetsen om rechtstreeks het gewenste postvak op te geven.
Postvakkenlijst
Geeft pictogrammen weer die de status aangeven van de postvakken, postvaknummers, postvaknamen en de hoeveelheid geheugen dat door elke postvak wordt verbruikt.
Typen pictogrammen worden als volgt weergegeven:
 Postvak met opgeslagen bestanden
 Postvak zonder opgeslagen bestanden
 Postvak met wachtwoorden ingesteld De postvakinstellingen opgeven
<Gebruikt>
Geeft de totale hoeveelheid geheugen weer dat door alle postvakken wordt verbruikt.
<Boven>
Druk hierop om naar het bovenliggende niveau van de huidige te gaan.
4
Bestanden gebruiken.
Postvakinformatie
Geeft het nummer en de naam van het weergegeven postvak weer.
Bestanden die in de postbus zijn opgeslagen
Geeft weer of bestanden zijn geselecteerd, en pictogrammen die het bestandstype, namen, scanformaten, aantal pagina's en data/tijden van opslag aangeven.
Druk op <Naam> of <Datum/Tijd> om de lijst met bestanden en mappen op naam of datum/tijd te sorteren in oplopende () of aflopende () volgorde.
Als u zich aanmeldt met persoonlijke-verificatiebeheer, wordt de laatst gebruikte sorteerconditie bewaard. Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd
Wanneer bestanden zijn geselecteerd, worden genummerde pictogrammen weergegeven in de volgorde waarin u de bestanden hebt geselecteerd. Als u meerdere bestanden tegelijk afdrukt, worden ze in die volgorde afgedrukt.
Bestanden die zijn opgeslagen vanaf een printerstuurprogramma (Gegevens op computers opslaan), bevatten afdrukinstellingen. Merk op dat als u bestanden bewerkt, zoals samenvoegen of invoegen van bestanden, alle afdrukinstellingen voor elk bestand worden geannuleerd.
Totaal aantal bestanden en aantal geselecteerde bestanden
Geeft het totale aantal opgeslagen bestanden en het aantal bestanden in de selectie weer.
<Lijst afdrukken>
Hiermee drukt u documenten af die zijn opgeslagen in het weergegeven postvak. U kunt de namen, papierformaten en het aantal pagina's van documenten controleren.
<Afdrukken>
Hiermee drukt u bestanden af. Bestanden in het postvak afdrukken
<Verzenden>
Hiermee verzendt u bestanden of slaat u bestanden op een bestandsserver op. Bestanden in de postbus verzenden
<Bewerk bestand>
Druk hierop om bestanden te hernoemen of meerdere bestanden samen te voegen.
<Weergave afbeelding>
Hiermee wordt de voorbeeldafbeelding van een bestand weergegeven. U kunt ook afdrukken nadat u de voorbeeldafbeelding hebt gecontroleerd en onnodige pagina's het verwijderd.
<Details>
Geeft de gedetailleerde informatie van een bestand, zoals het aantal pagina's en papierformaat, weer.
<Alles selecteren (Max. 100 best.)>/<Wis selectie>
Als er in geen bestanden zijn geselecteerd, wordt <Alles selecteren (Max. 100 best.)> weergegeven. Als een of meer bestanden zijn geselecteerd, wordt <Wis selectie> weergegeven. Druk op <Alles selecteren (Max. 100 best.)> om tegelijkertijd maximaal 100 bestanden in het postvak te selecteren of op <Wis selectie> om de selectie ongedaan te maken.
Knop voor schakelen weergeven
Druk op <Boven> om naar het bovenliggende niveau van het huidige te gaan. Om de inhoud van het weergegeven scherm bij te werken, drukt u op <Bijw.>.
Wijzigen van een bestandsnaam
Weergeven van de voorbeeldafbeelding van een bestand
Controleren van de gedetailleerde informatie van een bestand
Een bestand verwijderen
Documenten scannen en opslaan
Bestanden naar een andere postbus verplaatsen/dupliceren
Meerdere bestanden tot één bestand samenvoegen
Een bestand invoegen in een ander bestand
Verwijderen van pagina's
6RFJ-08A