Faksifunktsioon

Kasutatav telefoniliin*1
Üldkasutatav telefonivõrk, Faksiside võrk (PSTN)
Skannimisjoone tihedus
Tavaline
G3: 8 pikslit*2/mm x 3,85 rida/mm
Peen
G3: 8 pikslit*2/mm x 7,7 rida/mm
Väga peen
G3: 8 pikslit*2/mm x 15,4 rida/mm
Ülipeen
G3: 16 pikslit*2/mm x 15,4 rida/mm
Edastuskiirus*3
SuperG3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s
Pakkimismeetod
MH, MR, MMR, JBIG
Edastustüüp
SuperG3, G3
Maks. saatmiseks sobivad originaaliformaadid
A4
Vastuvõtmise paberiformaadid
Edastuskiirused
Ligikaudu 2,6 sekundit*4
*1Olenevalt teie asukohast või telefoniliinist ei pruugi andmeside olla võimalik. Sellisel juhul võtke ühendust Canoni volitatud edasimüüjaga või helistage Canoni klienditoele.
*2Lühend ingliskeelsest nimetusest „picture elements” (pildielemendid ehk pikslid)
*3Automaatse taanderežiimi funktsiooniga.
*4Väärtus on saadud A4-formaadis Canoni originaaltestlehega, standardne ECM (JBIG) edastus.
60KK-0AW