Helide seadistamine

Seade väljastab mitmesugustes olukordades helisid, näiteks kui faksi saatmine on lõpule jõudnud või paber jääb kinni või ilmneb tõrge. Iga sellise heli helitugevuse saate eraldi määrata.

Sätte <Faksi maht> reguleerimine

1
Vajutage klahvi  ().
2
Reguleerige helitugevust ja valige <Rakenda>.
Heli vaigistamiseks liigutage kursor lõpuni vasakule.

Sätte <Muu helitug.> reguleerimine

1
Vajutage klahvi  ().
Ilma faksifunktsioonita mudeli korral jätkake 3. juhisega.
2
Valige <Muu helitug.>.
3
Valige seade.
Seade
Kirjeldus
Lahendus
<Helin>
Sissetuleva faksi vastuvõtmisel väljastatav heli
Minge 4. sammu juurde.
<Saatmise lõpu heli>
Faksi saatmise lõpulejõudmisel väljastatav heli
<Vastuvõtu lõpu heli>
Faksi vastuvõtmise lõpulejõudmisel väljastatav heli
<Skannimise lõpu heli>
Faksidokumendi skannimise lõpulejõudmisel kõlav heli
<Sisestusheli>
Kinnitusheli kõlab iga kord, kui vajutate ekraanil juhtpaneelil klahvi või nuppu
Valige <Sees> (helisignaal sisse lülitatud) või <Väljas> (helisignaal välja lülitatud) ja seejärel jätkake punktiga 5.
<Kehtetu sisestuse heli>
Vale sisestuse korral (nt lubatud vahemikust suurema arvu sisestamisel) väljastatav heli
<Tarvikute heli>
Peaaegu tühja toonerikasseti korral väljastatav heli
<Hoiatusheli>
Paberiummistuse või tõrke korral väljastatav heli
<Töö lõpu heli>
Toimingu nagu paljundamine või skannimine lõpulejõudmisel väljastatav heli
<Energiasäästja heli>
Puhkerežiimi aktiveerumisel või sellest väljumisel väljastatav heli
<Tuvastustoon: origin. on sööturis>
Kui sööturisse asetatakse originaal, esitatakse heli
4
Reguleerige helitugevust ja valige <Rakenda>.
Heli vaigistamiseks liigutage kursor lõpuni vasakule.
Lõppheli ainult tõrke korral
Valige <Heli ainult tõrke korral> üksuses <Sees> ja valige <Rakenda>.
5
Valige <Rakenda> <Rakenda>.
60KK-03H