Põhitoimingud

Selles peatükis kirjeldatakse põhitoiminguid (nt juhtpaneeli kasutamine või paberi asetamine), mida tehakse sageli seadme funktsioonide kasutamiseks.

Seadme osad ja nende otstarve

Selles jaotises kirjeldatakse seadme sisemisi ja välimisi osasid ning nende otstarvet, lisaks ka juhtpaneeli klahvide kasutamist ja näidiku vaatamist. Seadme osad ja nende otstarve

Seadme sisselülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse seadme sisse- ja väljalülitamist Seadme sisselülitamine

Juhtpaneeli kasutamine

Selles jaotises kirjeldatakse kuva kasutamist erinevate toimingute tegemiseks nagu üksuste valimine ja sätete reguleerimine. Samuti kirjeldatakse tähemärkide ja numbrite sisestamist. Juhtpaneeli kasutamine

Seadmesse sisselogimine

Selles jaotises kirjeldatakse seadmesse sisselogimist, kui ekraanil on sisselogimise aken. Seadmesse sisselogimine

Originaalide asetamine

Selles jaotises kirjeldatakse dokumentide asetamist dokumendiklaasile ja sööturisse. Dokumentide asetamine

Paberi asetamine

Selles jaotises kirjeldatakse paberi asetamist paberisahtlisse ja multifunktsionaalsesse sahtlisse. Paberi asetamine

Kuva kohandamine

Selles jaotises kirjeldatakse nuppude ümberkorraldamist ja kiirklahvide loomist, et hõlbustada ekraani kuva kasutamist. Kuva kohandamine

Funktsioonide vaikesätete muutmine

Selles jaotises kirjeldatakse funktsiooni valimisel algselt kuvatava sätte muutmist. Funktsioonide vaikesätete muutmine

Helide seadistamine

Selles jaotises kirjeldatakse seadme mitmesuguste helide (nt faksi saatmise lõpulejõudmise heli või tõrke heli) helitugevuse reguleerimist. Helide seadistamine

Puhkerežiimi aktiveerimine

Selles jaotises kirjeldatakse puhkerežiimi aktiveerimist. Puhkerežiimi aktiveerimine

Sihtkohtade salvestamine

Selles jaotises kirjeldatakse fakside saatmiseks või skannitud dokumentide jaoks sihtkohtade salvestamist. Sihtkohtade salvestamine

USB-mäluseadme kasutamine

Sellest jaotisest leiate teavet saadaval olevate USB-mäluseadmete ja nende sisestamise/eemaldamise kohta. USB-mäluseadme kasutamine
60KK-01Y