Основни екрани

Екранът Начало или екранът с настройки се показва на дисплея, позволявайки ви да стартирате функции, като например копиране и сканиране. Можете също така да използвате дисплея за проверка на информация, като например съобщенията за грешка и работното състояние на устройството. Екранът е също така сензорен панел и можете да извършвате операции директно чрез докосване на екрана.
Можете да персонализирате екрана Начало, като промените подредбата на бутоните, които използвате често, за по-лесен достъп до съответните функции. Персонализиране на дисплея
Информация за използването
На някои екрани бутонът <?> ви позволява да видите описания на функциите или начина им на използване.
60R7-02H