Екран <Статус монитор>

Когато изберете <Статус монит.>, се показва екран, на който можете да проверите напредъка на документите, състоянието на устройството и мрежовите настройки.

<Информация за грешка/уведомление>

Показва подробности за възникнали грешки. За повече информация вижте „Отстраняване на неизправности (FAQ)“ на уеб сайта с онлайн ръководства.

<Информация за устройството>

Показва състоянието на устройството.
<Информация за хартия>
Показва дали е заредена хартия във всеки източник на хартия.
<Информация за касетите>
Показва оставащото количество тонер в тонер касетите. Възможно е други вътрешни компоненти да достигнат до края на експлоатационния си живот, преди да свърши тонерът.
<Употреба памет за защитен печат>
Показва количеството памет, използвано в момента за съхранение на данни за защитени документи. Отпечатване на документ, защитен с PIN код (Защитен печат)
<Информация за версия>
Показва информация за версията на фърмуера.
<Сериен номер>
Показва серийния номер на устройството.

Състояние и регистри за копираните, отпечатаните и изпратените/получените документи

Показва текущото състояние на избрания елемент. Екранът <Задача за копиране/печат> е показан по-долу като пример.

<Мрежова информация>

Показва мрежовите настройки, като напр. IP адреса на устройството, и състоянието, като напр. условията за безжична LAN комуникация. Преглед на мрежовите настройки

IP адрес

Показва IPv4 адреса на устройството.
Можете да зададете дали да се показва IP адресът на екрана <Статус монитор>, като настроите <Показване на IP адрес>. <Показване на IP адрес>

<Изв. запам. носит.>

Използва се за безопасно отстраняване на USB памет. Показва се само когато към устройството е свързана USB памет. Изваждане на USB памет
60R7-02K