Подаващо устройство

 

Капак на подаващото устройство

Отворете при отстраняване на заседнала хартия. За повече информация вижте „Отстраняване на неизправности (FAQ)“ на уеб сайта с онлайн ръководства.

Водачи за хартия

Настройте тези водачи спрямо ширината на оригинала.

Тава за подаване на оригинали

Автоматично подава оригиналите на устройството за сканиране. Когато са заредени два или повече листа от оригинала в подаващото устройство, оригиналите могат да бъдат сканирани без прекъсване. Поставяне на оригинали

Изходна тава за оригинали

Сканираните оригинали се извеждат тук.

Зона за сканиране на подадени документи

Оригиналите, заредени в подаващото устройство, се подават автоматично към зоната за сканиране.
Не поставяйте никакви предмети в зоната за извеждане на оригиналите. В противен случай оригиналите може да се повредят.
Почиствайте редовно подаващото устройство и стъклото за документи за добри резултати от отпечатването. Редовно почистване
60R7-024