Редовно почистване

Редовно почиствайте устройството, за да предотвратите влошаване на качеството на печат и да осигурите безопасна и лесна работа с него.
Кои елементи от устройството да почистите
 
 Външните компоненти на устройството и вентилационните отвори
 
 Подаващото устройство
 
 Вътрешен фиксиращ модул
 
 Стъкло за документи и вътрешна страна на подаващото устройство
60R7-09J