Подобряване и коригиране на качеството на копиране

Можете да подобрите качеството на копиране, като зададете подробни настройки, например избиране на оптимално качество на изображението, изтриване на ненужни сенки и т.н.
60R7-042