Регулиране на резкостта за копиране (Рязкост)

 
Можете да регулирате резкостта на копираното изображение. Увеличете резкостта, за да направите текста и линиите по-резки, или намалете резкостта, за да подобрите изгледа на снимки от списание.
<Копиране>  <Други настройки>  <Рязкост> Регулирайте резкостта  <Приложи>
Пример: Ако искате да повишите резкостта на текст и линии, написани с молив
 
Пример: Ако искате да подобрите изгледа на снимки от списание
60R7-044