Настройване на качеството на изображението

Ако документите се отпечатват или изображенията се сканират с незадоволително качество – например с ниско качество на изображението, недобро възпроизвеждане или разместени разпечатки, изпробвайте настройките по-долу.

Регулиране на копираното изображение

Ако плътността или яркостта на копията и отпечатването от запаметяващ носител се различават значително от оригиналите, използвайте тази функция, така че външният вид на отпечатваните резултати да се приближи до този на оригиналите. Регулиране на градацията и наситеността на задачите за копиране

Обработка на черен текст при цветен печат

Можете да направите такава настройка, че черен или почти черен текст да се възпроизвежда в цвят, съответстващ по-точно на оригинала, който е бил сканиран цветно. Настройване на стойности за възпроизвеждане на цветовете на текст

Регулиране на наситеността

Когато резултатите от печата са твърде тъмни или светли, можете да регулирате наситеността. Регулиране на наситеност при печат

Настройване на позицията за печат

Ако отпечатаното изображение е изкривено или част от изображението излиза извън печатното поле, можете да регулирате позицията за печат. Настройване на позицията на отпечатване
60R7-09Y