Поддръжка

Тази глава описва поддръжката на устройството, включително как да го почистите и регулирате качеството на печат.

Основно почистване

Подмяна на консумативи

Регулиране и управление на машината

60R7-09H