Увеличаване на сигурността на документите

Това устройство разполага с функции за сигурност, разработени с цел предотвратяване на изтичането или подправянето на документи.
Подпис на устройството
Чрез механизъм, използващ ключ и сертификат, към сканираните документи се добавя цифров подпис, който доказва на получателя, че даденият документ е създаден на това устройство. Получателят може да провери "устройството, което е създало документа" и "дали документът е подправен". Преди да добавите подпис на устройството, трябва да генерирате на устройството ключ и сертификат (подпис на устройството), които да се използват за подпис на устройството. Генериране на ключ за подпис на устройството
60R7-081