Управление на устройството

За да се намалят рисковете, свързани с използването на това устройство, като например изтичане на лична информация или използване от неупълномощени трети страни, трябва непрекъснато и ефективно да се прилагат защитни мерки. Важните настройки, като например правата за достъп и настройките за защита, трябва да се извършват от администратор, за да се гарантира безопасното използване на устройството.

Конфигуриране на базовата система за управление

Подготовка за рискове, причинени от небрежност или злоупотреба

Осигуряване на ефективно управление

Управление на настройките и конфигурацията на системата

60R7-06X