Задаване на права за достъп

Защитете устройството от неупълномощен достъп, като позволите само на потребителите с права за достъп да го използват. Правата за достъп се задават отделно за системните администратори, обикновените потребители и Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Когато са зададени права, потребителят трябва да въведе ID и PIN код, за да печата или да промени настройките.
 
Настройте акаунт с права за пълен достъп за системен оператор – т.нар. "Код на системен оператор". Регистрирането на акаунт с името "Код на отдел" позволява управляването на обикновените потребители. С помощта на код на отдел можете да зададете PIN код за използване на устройството, както и да следите броя страници, които всеки от кодовете на отдел отпечатва. А ако зададете PIN код за Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), можете да ограничите използването на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Системен оператор ID
Кодът на системен оператор представлява акаунт с права за пълен достъп. Ако сте задали код на системен оператор, трябва да влезете в устройството чрез него, за да получите достъп до елементите, които изискват права на администратор – например <Мрежа> и <Настройки за управление>. Препоръчваме да зададете и регистрирате код на системен оператор. В противен случай всеки ще може да променя настройките на устройството. Може да бъде запаметен само един код на системен оператор. Задаване на ID и PIN код на системен оператор
Код на отдел (Department ID Management)
Можете да зададете права за достъп на потребител (или група потребители), като запаметите код на отдел. Можете да запаметите множество кодове на отдели. Ако даден потребител опита да работи с устройството, когато е активирана функцията за управление на кодове на отдели, се извежда екран за вход и потребителят трябва да въведе своя код на отдел и PIN код, за да използва устройството. Това позволява събирането на информация за броя страници, които отпечатва всеки от отделите. Настройване на функцията за управление на кодове на отдели
PIN код за Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) (Remote UI Access PIN)
Това е PIN код за използване на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Само потребители, които знаят PIN кода, имат достъп до Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Задаване на PIN код за Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Настройки за удостоверяване за функцията за изпращане (упълномощено изпращане)
Ако на вашата система е инсталиран LDAP сървър, можете да укажете, когато се използва функцията за факс или сканиране, да се извършва удостоверяване на LDAP сървъра. Удостоверяване чрез LDAP сървър
60R7-06Y