Свързване с мобилни устройства

Свързването на машината с мобилни устройства, като например смартфони или таблети, ви дава възможност да използвате подходящо приложение, за да изпълнявате отпечатване или други операции с лекота. Освен това можете да работите с машината от мобилни устройства чрез отдалечено управление за проверка на състоянието на печат и промяна на настройките на машината.
 
В зависимост от мобилното ви устройство машината може да не работи правилно.
Когато [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] или [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)] е активирано в правилото за защита (Правило за защита), не можете да използвате нито Mopria®, нито AirPrint.
60R7-06A