Използване на машината през приложения

Извършвайте отпечатване и други операции от свързаното с машината мобилно устройство с помощта на приложения. Поддържат се редица приложения, включително такива, които са на Canon. Използвайте по правилен начин в съответствие с вашето устройство, приложението и ситуацията.

Използване на Canon PRINT Business

Това приложение се използва за отпечатване и други операции от мобилни устройства с iOS/Android. При печат не е необходимо да извършвате някакви действия на устройството. За повече информация относно поддържаните операционни системи, подробните методи за настройка и операциите вижте помощта на приложението или уеб сайта на Canon (https://global.canon/gomp/).
Можете да изтеглите Canon PRINT Business безплатно, но ще ви бъде начислена такса за връзка с интернет.

Отпечатване с Canon Print Service

Можете лесно да печатате от менюто на приложения, които поддържат подсистемата за печат на Android. За повече информация относно поддържаните операционни системи и подробните настройки и операции вижте уеб сайта на Canon (https://global.canon/).

Използване на Mopria®

Устройството поддържа и Mopria®. Mopria® ви позволява да извършвате печатни действия от мобилно устройство Android с еднакви действия и настройки независимо от производителя или модела. Например фирмите, използващи различни съвместими с Mopria® устройства на различни производители, могат да отпечатват от един и същ принтер, а хора, занимаващи се с бизнес в движение, могат да използват съвместими с Mopria® устройства с локален сертифициран принтер, без да е необходимо да инсталират отделно приложение, За повече информация за съвместимите модели или операционни среди вижте http://www.mopria.org.
Потвърждаване на настройките на Mopria®
 

Отпечатване с Google Cloud Print

Можете да използвате приложения и услуги, които поддържат Google Cloud Print, за да отпечатвате от компютър или мобилно устройство, без да използвате драйвер за принтер. Използване на Google Cloud Print
60R7-06H